Daljinsko praćenje i upravljanje

Daljinsko praćenje i upravljanje (RMM) proces je nadgledanja i kontrole softverskih sustava koji upotrebljava lokalno instaliranog agenta kojemu može pristupiti davatelj usluga upravljanja.

ERMM – ESET-ov dodatak za RMM

Standardna instalacija programa ESET Endpoint Security sadrži datoteku ermm.exe koja se nalazi u Endpoint aplikaciji u sljedećoj mapi:
C:\Program Files\ESET\ESET Security\ermm.exe

ermm.exe je naredbeni redak za uslužni program kojemu je cilj olakšati upravljanje sigurnosnim programima i komunikaciju s bilo kojim RMM dodatkom.

ermm.exe razmjenjuje podatke s RMM dodatkom, koji komunicira s RMM agentom povezanim na RMM server. Alat ESET RMM deaktiviran je prema standardnim postavkama.

Dodatni resursi

ERMM naredbeni redak

Popis ERMM JSON naredbi

Kako aktivirati daljinsko praćenje i upravljanjeESET Endpoint Security

Dodaci ESET Direct Endpoint Management za RMM rješenja trećih strana

RMM server pokrenut je kao usluga na serveru treće strane. Više informacija potražite u sljedećim online korisničkim vodičima za ESET Direct Endpoint Management:

Dodatak ESET Direct Endpoint Management za ConnectWise Automate

Dodatak ESET Direct Endpoint Management za Datto RMM

ESET Direct Endpoint Management za Solarwinds N-Central

ESET Direct Endpoint Management za NinjaRMM