Web protokoli

ESET Endpoint Security prema standardnim je postavkama konfiguriran za nadzor HTTP protokola, koji koristi većina internetskih preglednika.

Podešavanje HTTP skenera

U operacijskom sustavu Windows Vista i novijima, HTTP promet uvijek se nadzire na svim portovima za sve aplikacije. U operacijskom sustavu Windows XP portove koje koristi HTTP protokol možete izmijeniti u odjeljku Napredno podešavanje (F5) > Web i e-pošta > Zaštita web pristupa > Web protokoli > Podešavanje HTTP skenera. HTTP promet nadzire se na određenim portovima za sve aplikacije i na svim portovima za aplikacije koje su označene kao Web klijenti i klijenti e-pošte.

Podešavanje HTTPS skenera

ESET Endpoint Security podržava provjeru HTTPS protokola. HTTPS komunikacija koristi šifrirani kanal za prijenos informacija između servera i klijenta. ESET Endpoint Security provjerava komunikaciju pomoću protokola SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security). Program skenira promet samo na portovima definiranim pod Portovi koje koristi HTTPS protokol, neovisno o verziji operacijskog sustava.

Šifrirana komunikacija bit će skenirana prema standardnoj postavci. Da biste prikazali podešavanje skenera, idite na SSL/TLS u odjeljku Napredno podešavanje, kliknite Web i e-pošta > SSL/TLS i aktivirajte opciju Aktiviraj filtriranje SSL/TLS protokola.