Firewall profili

Globalni standardni profil – ako na mreži ili u konfiguraciji mrežnog adaptera nema dostupnog profila, koristi se globalni standardni profil.

Popis profila – profili se mogu koristiti za kontrolu ponašanja ESET Endpoint Security firewalla. Prilikom izrade ili uređivanja pravila firewalla možete ga dodijeliti određenom profilu ili ga primijeniti za sve profile. Kada je profil aktivan na mrežnom sučelju, primjenjuju se samo globalna pravila (pravila za koja nije naveden profil) i pravila dodijeljena tom profilu. Možete izraditi višestruke profile s različitim pravilima dodijeljenima mrežnim adapterima ili mrežama kako biste lako promijenili ponašanje firewalla.

Profili dodijeljeni mrežnim adapterima – mrežni adapter može se podesiti tako da upotrebljava profil konfiguriran za određenu mrežu kada je povezan s tom mrežom.

Također možete dodijeliti određeni profil za upotrebu na određenoj mreži pod "Napredno podešavanje" (F5) > "Firewall" > "Poznate mreže". Odaberite mrežu s popisa "Poznate mreže" i kliknite "Uredi" da biste dodijelili profil firewalla specifičnoj mreži iz padajućeg izbornika "Profil firewalla". Ako ta mreža nema dodijeljeni profil, tada se koristi standardni profil adaptera. Ako je adapter postavljen da ne koristi mrežni profil, standardni profil koristit će se neovisno o tome s kojom mrežom je povezan. Ako na mreži ili u konfiguraciji adaptera nema dostupnog profila, koristi se globalni standardni profil. Kako biste dodijelili profil mrežnom adapteru, odaberite mrežni adapter, kliknite "Uredi" uz "Profili dodijeljeni mrežnim adapterima", odaberite profil iz padajućeg izbornika "Standardni profil firewalla" i kliknite "U redu".

Kad se firewall prebaci na drugi profil, pojavit će se obavijest u donjem desnom kutu pored sata sustava.