Poznate mreže

Prilikom upotrebe računala koje se često povezuje na javne mreže ili mreže izvan vaše uobičajene uredske mreže preporučuje se provjera vjerodostojnosti novih mreža s kojima se povezujete. Kada su mreže definirane, ESET Endpoint Security može prepoznati pouzdane (kućne/uredske) mreže koristeći se raznim mrežnim parametrima konfiguriranim u Identifikaciji mreže. Računala često pristupaju mrežama s IP adresama koje su slične onima pouzdanih mreža. U takvim slučajevima ESET Endpoint Security može nepoznatu mrežu smatrati pouzdanom (kućnom/uredskom). Preporučuje se upotreba Autentikacije mreže kako bi se izbjegla ovakva situacija.

Kada je mrežni adapter povezan s mrežom ili su ponovno konfigurirane njegove mrežne postavke, ESET Endpoint Security pretražit će popis poznatih mreža za zapis koji odgovara novoj mreži. Ako se Identifikacija mreže i Autorizacija mreže (dodatno) podudaraju, mreža će se označiti povezanom u ovom sučelju. Kad se ne otkrije poznata mreža, konfiguracijom mrežne identifikacije stvorit će se nova mrežna veza kako bi se identificirala mreža sljedeći put kad se povežete s njom. Prema standardnim postavkama nova mrežna veza koristi se vrstom zaštite Javna mreža. Putem dijaloškog prozora Otkrivena je nova mrežna veza od vas će se zatražiti da odaberete vrstu zaštite, odnosno opciju Javna mreža, Kućna ili uredska mreža ili Upotrijebi postavku sustava Windows. Ako je mrežni adapter povezan s poznatom mrežom, a ta je mreža označena kao kućna ili uredska mreža, lokalne podmreže adaptera bit će dodane u provjerenu zonu.

Vrsta zaštite novih mreža – Odaberite koja se od sljedećih opcija: Upotrijebi postavke za Windows, Pitaj korisnika ili Označi kao javno koristi se kao standardna postavka za nove mreže.

note

Napomena

Kada odaberete Upotrijebi postavku sustava Windows, neće se pojaviti dijaloški prozor, a mreža s kojom ste povezani automatski će se označiti prema postavkama sustava Windows. To će omogućiti pristup određenim funkcijama (npr. dijeljenje datoteka i udaljeni pristup radnoj površini) s novih mreža.

Poznate mreže mogu se ručno konfigurirati u prozoru Uređivač poznatih mreža.