Aplikacije izuzete od otkrivanja preinake

Firewall programa ESET Endpoint Security otkriva promjene aplikacija za koje postoje pravila (pogledajte Otkrivanje preinaka aplikacije).

U određenim slučajevima možda nećete htjeti upotrebljavati ovu funkcionalnost za neke aplikacije ako ih želite izuzeti iz provjere firewalla.

Dodaj – Otvara prozor u kojem možete dodati aplikacije na popis aplikacija izuzetih od otkrivanja preinaka.

Uredi – Otvara prozor u kojem možete promijeniti lokaciju aplikacije koja je na popisu aplikacija izuzetih od otkrivanja preinaka.

Ukloni – Uklanja unose s popisa aplikacija koje su izuzete od otkrivanja preinaka.