Napredne opcije filtriranja

Odjeljci Firewall i Zaštita od mrežnog napada omogućuju konfiguraciju naprednih opcija filtriranja radi otkrivanja nekoliko vrsta napada i ranjivosti koje mogu ciljati na vaše računalo.

note

Obavijesti i vođenje dnevnika

U nekim slučajevima nećete primiti obavijest o prijetnjama u vezi s blokiranim komunikacijama. Pogledajte odjeljak Vođenje dnevnika i stvaranje pravila ili iznimki iz dnevnika za upute o prikazu svih blokiranih komunikacija u dnevniku firewalla.

important

Dostupnost određenih opcija na ovoj stranici pomoći

Dostupnost određenih opcija u odjeljku Napredno podešavanje (F5) > Mrežna zaštita > Firewall i u odjeljku Napredno podešavanje (F5) > Mrežna zaštita > Zaštita od mrežnog napada može se razlikovati ovisno o vrsti ili verziji modula firewalla, kao i o verziji operacijskog sustava.

icon_section Dopušteni servisi

Postavke iz ove grupe namijenjene su za lakše konfiguriranje pristupa servisima tog računala iz pouzdane zone. Mnogi od njih aktiviraju/deaktiviraju unaprijed definirana pravila firewalla.

Dopusti zajedničko korištenje datoteka i pisača u pouzdanoj zoni – Dopušta udaljenim računalima u pouzdanoj zoni pristup zajedničkim datotekama i pisačima.

Dopusti UPNP za sistemske servise u pouzdanoj zoni – Dopušta dolazne i odlazne zahtjeve UPnP protokola za sistemske servise. UPnP (Universal Plug and Play, poznat i kao Microsoft Network Discovery) koristi se u sustavu Windows Vista i novijim operacijskim sustavima.

Dopusti dolaznu RPC komunikaciju u pouzdanoj zoni – Aktivira se TCP povezivanje iz pouzdane zone čime se dopušta pristup servisima MS RPC Portmapper i RPC/DCOM.

Dopusti udaljeni pristup radnoj površini u pouzdanoj zoni – Aktivira se povezivanje putem protokola Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) te se dopušta računalima u pouzdanoj zoni da pristupaju vašem računalu pomoću programa koji koristi RDP (kao što je Remote Desktop Connection).

Aktiviraj prijavu na višeodredišne grupe putem IGMP-a – Dopušta se dolazni/odlazni IGMP i UDP višeodredišni streaming, primjerice video streaming koji su generirali programi koji koriste protokol IGMP (Internet Group Management Protocol).

Dopusti komunikaciju za premošćene veze – Odaberite ovu opciju da biste izbjegli prekid premošćenih veza.

Dopusti Metro aplikacije – Komunikacija aplikacija iz Windows trgovine koje se izvršavaju u okruženju Metro dopuštena je u skladu s manifestom Metro aplikacije. Ta će opcija nadjačati sva pravila i iznimke za Metro aplikacije, bez obzira na to jeste li u postavkama ESET firewalla odabrali interaktivni način ili način rada na temelju pravila.

Dopusti automatsko otkrivanje web servisa (WSD) za sistemske servise u pouzdanoj zoni – Propušta kroz firewall dolazne zahtjeve Web Services Discovery iz pouzdanih zona. WSD je protokol koji se koristi za pronalaženje servisa na lokalnoj mreži.

Dopusti višeodredišnu adresnu razlučivost u pouzdanoj zoni (LLMNR) – LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution) je protokol koji se temelji na DNS paketu koji dopušta glavnim računalima IPv4 i IPv6 rješavanje naziva za glavna računala na istoj lokalnoj vezi bez konfiguriranja DNS servera ili DNS klijenta. Ova mogućnost propušta kroz firewall dolazne višeodredišne DNS zahtjeve iz pouzdane zone.

Podrška za Windows HomeGroup – Aktivira se HomeGroup podrška za Windows 7 i novije operacijske sustave. HomeGroup može zajednički koristiti datoteke i pisače u matičnoj mreži. Da biste konfigurirali Homegroup, prijeđite na Start > Upravljačka ploča > Mreža i internet > HomeGroup.

icon_section Otkrivanje upada

Protokol SMB – Otkriva i blokira razne sigurnosne probleme u SMB protokolu, odnosno:

Otkrivanje napada lažnim izazovom za autentikaciju servera – Ova opcija štiti od napada koji koriste lažni izazov tijekom autorizacije radi dohvaćanja korisničkih podataka.

Otkrivanje izbjegavanja IDS-a tijekom otvaranja kanala s imenom – Otkrivanje poznatih tehnika izbjegavanja za otvaranje MSRPCS cijevi s imenom u SMB protokolu.

Otkrivanje CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) – Primijenjene metode otkrivanja raznih napada, oblika, sigurnosnih rupa i manevara preko SMB protokola. Pogledajte CVE web stranicu na adresi cve.mitre.org i potražite detaljnije informacije o CVE identifikatorima (CVE-ovi).

RPC protokol – Otkriva i blokira razne CVE-ove u udaljenom sustavu poziva razvijenom za Distribuirano računalno okruženje (DCE).

Protokol RDP – Otkriva i blokira razine CVE-ove u RDP protokolu (pogledajte iznad).

Otkrivanje napada onečišćenjem ARP-a – Otkrivanje napada onečišćenjem ARP-a koji je uzrokovao napad tipa „man in the middle” ili otkrivanje prisluškivanja na mrežnom preklopniku. ARP (Address Resolution Protocol – protokol za razrješavanje adrese) koriste mrežne aplikacije ili uređaji za utvrđivanje Ethernet adrese.

Dopusti odgovor na ARP zahtjeve izvan pouzdane zone – Odaberite ovu opciju ako želite da sustav odgovara na ARP zahtjeve IP adresama koje nisu iz pouzdane zone. ARP (Address Resolution Protocol – protokol za razrješavanje adrese) koriste mrežne aplikacije za utvrđivanje Ethernet adrese.

Otkrivanje napada onečišćenjem DNS-a – Otkrivanje onečišćenja DNS-a – Primanje lažnog odgovora na DNS zahtjev (koji je poslao napadač) koji vas može preusmjeriti na lažne i zlonamjerne web stranice. DNS-ovi (Domain name systems) distribuirani su sustavi baza podataka koje prevode nazive domena razumljive ljudima u brojčane IP adrese i obrnuto te omogućuju korisnicima da se referiraju na web stranice koristeći samo njihove nazive domene. Više o toj vrsti napada pročitajte u rječniku.

Otkrivanje napada skeniranjem TCP/UDP porta – Otkrivaju se napadi koje vrši softver/aplikacija koja skenira portove i koja je osmišljena da traži otvorene portove na hostu slanjem klijentskih zahtjeva određenom rasponu adresa portova s ciljem pronalaženja aktivnih portova te iskorištavanja slabosti servisa. Više o toj vrsti napada pročitajte u rječniku.

Blokiraj nesigurne adrese nakon otkrivanja napada – IP adrese koje su prepoznate kao izvori napada dodaju se popisu spam adresa radi sprečavanja povezivanja na određeno razdoblje.

Prikaži obavijest nakon otkrivanja napada – Uključuje obavijest na programskoj traci koja se nalazi u donjem desnom kutu zaslona.

Prikaži obavijest i za nadolazeće napade na sigurnosne rupe – Prikazuje upozorenja u slučaju otkrivanja napada na sigurnosne rupe ili pokušaja prodiranja prijetnje u sustav.

icon_section Provjera paketa

Dopusti dolaznu vezu za zajedničke mreže u SMB protokolu – Zajedničke mreže odnose se ovdje na standardne zajedničke mreže koje dijele particije tvrdog diska (C$, D$, ...) u sustavu zajedno s mapom sustava (ADMIN$). Deaktiviranje veze sa zajedničkim mrežama trebalo bi smanjiti mnoge sigurnosne rizike. Primjerice, crv Conficker vrši napade "dictionary attack" kako bi uspostavio vezu sa zajedničkim mrežama.

Zabrani stare (nepodržane) SMB dijalekte – Odbija se SMB sesija sa starim SMB dijalektom koji IDS ne podržava. Suvremeni operacijski sustavi Windows podržavaju stare SMB dijalekte zahvaljujući unazadnoj kompatibilnosti sa starim operacijskim sustavima kao što je Windows 95. Napadač može koristiti stari dijalekt u SMB sesiji kako bi izbjegao provjeru prometa. Zabranite stare SMB dijalekte ako računalo ne treba zajednički koristiti datoteke (ili SMB komunikaciju općenito) s računalom koje koristi staru verziju sustava Windows.

Zabrani SMB sesije bez povećane sigurnosti – Povećana sigurnost može se koristiti tijekom pregovaranja SMB sesije kako bi se osigurao mehanizam autentikacije koji je sigurniji od autentikacije izazovom/odgovorom LAN upravitelja (LM). LM shema smatra se slabom i ne preporučuje se za upotrebu.

Odbij otvaranje izvršnih datoteka na serveru izvan pouzdane zone u SMB protokolu – Ukida vezu kad pokušavate otvoriti izvršnu datoteku (.exe, .dll, ...) iz dijeljene mape na serveru koji ne pripada pouzdanoj zoni u firewallu. Napominjemo da kopiranje izvršnih datoteka iz pouzdanih izvora može biti legitimno. Međutim, ovo bi otkrivanje trebalo umanjiti rizik neželjenog otvaranja datoteke na zlonamjernom serveru (primjerice, klikom hiperveze na zajedničku zlonamjernu izvršnu datoteku).

Zabrani NTLM autorizaciju u SMB protokolu za povezivanje servera u/izvan pouzdane zone – Protokoli koji koriste NTLM sheme autentikacije (obje verzije) podliježu napadu prosljeđivanjem korisničkih podataka (poznatom i kao „SMB Relay” kada se radi o SMB protokolu). Zabrana NTLM autorizacije pri povezivanju sa serverom izvan pouzdane zone trebala bi umanjiti rizik da će zlonamjerni server izvan poudane zone proslijediti podatke. Na sličan se način može zabraniti i NTLM autorizacija pri povezivanju sa serverima u pouzdanoj zoni.

Dopusti komunikaciju sa servisom Security Account Manager – Više informacija o ovom servisu pogledajte ovdje [MS-SAMR].

Dopusti komunikaciju sa servisom Local Security Authority – Više informacija o ovom servisu pogledajte ovdje [MS-LSAD] i ovdje [MS-LSAT].

Dopusti komunikaciju sa servisom Remote Registry – Više informacija o ovom servisu pogledajte ovdje [MS-RRP].

Dopusti komunikaciju sa servisom Service Control Manager – Više informacija o ovom servisu pogledajte ovdje [MS-SCMR].

Dopusti komunikaciju sa servisom Server – Više informacija o ovom servisu pogledajte ovdje [MS-SRVS].

Dopusti komunikaciju s drugim servisima – MSRPC je Microsoftova implementacija mehanizma DCE RPC. Osim toga, MSRPC može za prijenos (ncacn_np transport) koristiti cijevi s nazivom koje su prenesene u protokol SMB (zajedničko korištenje mrežnih datoteka). MSRPC servisi nude sučelja za udaljeno pristupanje i upravljanje prozorima. Otkriveno je i iskorišteno "in the wild" nekoliko sigurnosnih slabosti u sustavu Windows MSRPC (crv Conficker, crv Sasser...). Deaktivirajte komunikaciju s MSRPC servisima koja vam nije potrebna kako biste umanjili mnoge sigurnosne rizike (kao što je udaljeno izvršavanje koda ili napad uskraćivanjem usluge).

Provjeri status TCP veze – Provjerava pripadaju li svi TCP paketi postojećoj vezi. Ako paket ne postoji u vezi, on će se ispustiti.

Održavaj neaktivne TCP veze – Da bi mogle funkcionirati, nekim je aplikacijama potrebno održavanje uspostavljene TCP veze, čak i ako je ona neaktivna. Odaberite tu mogućnost da biste izbjegli prekidanje neaktivnih TCP veza.

Otkrivanje preopterećenja TCP protokola – Načelo ove metode uključuje izlaganje računala/servera višestrukim zahtjevima – pogledajte također DoS (napad uskraćivanja usluga).

Provjeravanje poruka ICMP protokola – Sprečava napade koji iskorištavaju slabosti ICMP protokola, što bi moglo dovesti do toga da računalo prestane reagirati – pogledajte također DoS (napad uskraćivanja usluga).

Otkrivanje prikrivenih podataka unutar ICMP protokola – Provjerava koristi li se ICMP protokol za prijenos podataka. Mnoge zlonamjerne tehnike koriste se ICMP protokolom kako bi zaobišle firewall.

Pogledajte ovaj članak iz ESET-ove baze znanja za ažuriranu verziju ove stranice pomoći.