Zaštita dokumenata

Značajka Zaštita dokumenata skenira dokumente sustava Microsoft Office prije otvaranja, kao i datoteke koje automatski preuzima preglednik Internet Explorer, kao što su Microsoft ActiveX elementi. Zaštita dokumenta osigurava dodatni sloj zaštite rezidentnoj zaštiti i može se deaktivirati radi poboljšanja učinkovitosti u sustavima koji ne upravljaju velikim brojem dokumenata sustava Microsoft Office.

Da biste aktivirali zaštitu dokumenata, otvorite prozor Napredno podešavanje (pritisnite F5) > Modul za otkrivanje > Skeniranje zlonamjernog softvera > Zaštita dokumenata i kliknite Integriraj u sustav.

note

Napomena

Tu funkciju aktiviraju aplikacije koje upotrebljavaju Microsoft Antivirus API (npr. sustav Microsoft Office 2000 i novije verzije ili preglednik Microsoft Internet Explorer 5.0 i novije verzije).