Statusi aplikacije

Da biste podesili statuse u sklopu programa, u prvom prozoru programa ESET Endpoint Security idite na Korisničko sučelje > Elementi korisničkog sučelja > Statusi aplikacije u stablu Napredno podešavanje programa ESET Endpoint Security.

Aktivirajte ili deaktivirajte koji će se statusi aplikacija prikazivati, na primjer, kada želite pauzirati antivirusnu i antispyware zaštitu ili aktivirati način rada za prezentacije. Status aplikacije prikazivat će se i ako program nije aktiviran ili je istekla licenca. Ta postavka može se promijeniti pomoću pravila programa ESET Security Management Center.