Dodavanje pravila kontrole uređaja

Pravilo kontrole uređaja određuje akciju koja će se poduzeti kada se uređaj koji zadovoljava kriterije pravila priključi na računalo.

CONFIG_DEVMON_RULE_EDIT_DLG

Unesite opis pravila u polje Naziv radi bolje identifikacije. Odabir potvrdnog okvira uz značajku Pravilo aktivirano deaktivira ili aktivira to pravilo; to može biti korisno ako ne želite trajno izbrisati pravilo.

Primijeni tijekom – omogućuje vam da primijenite stvoreno pravilo tijekom određenog vremena. Iz padajućeg izbornika odaberite stvoreno vremensko razdoblje. Za više informacija kliknite ovdje.

Vrsta uređaja

Odaberite vrstu vanjskog uređaja s padajućeg izbornika (Pohrana na disku/Prijenosni uređaj/Bluetooth/FireWire/...). Informacije o vrsti uređaja preuzimaju se iz operacijskog sustava i mogu se vidjeti u upravitelju uređaja sustava ako je uređaj priključen na računalo. Uređaji za pohranu obuhvaćaju vanjske diskove ili konvencionalne čitače memorijskih kartica povezane putem USB-a ili sučelja FireWire. Čitači pametnih kartica obuhvaćaju čitače pametnih kartica s ugrađenim elektroničkim integriranim krugom, kao što su SIM kartice ili kartice za autorizaciju. Primjeri su uređaja za obradu slike skeneri i kamere. Budući da ti uređaji daju samo informacije o svojim akcijama, bez informacija o korisnicima, mogu se samo globalno blokirati.

note

Napomena

Funkcija popisa korisnika nije dostupna za vrstu modema. Pravilo će se primijeniti na sve korisnike i izbrisat će se trenutačan popis korisnika.

Akcija

Pristup uređajima koji nisu za pohranu može biti dopušten ili blokiran. Za razliku od toga, pravila za uređaje za pohranu dopuštaju odabir jednog od sljedećih prava:

Čitaj/Piši – Dopustit će se potpuni pristup uređaju.

Blokiraj – Pristup uređaju će se blokirati.

Samo za čitanje – Dopustit će se samo čitanje s uređaja.

Upozori – Ako odaberete ovu opciju, korisnik će svaki put prilikom priključivanja uređaja primiti obavijest je li uređaj dopušten/blokiran i stvorit će se zapis u dnevniku. Uređaji neće ostati upamćeni, a obavijest će se prikazati i prilikom sljedećih pokušaja priključivanja istog uređaja.

Napominjemo da sve akcije (dopuštenja) nisu dostupne za sve vrste uređaja. Ako se radi o uređaju za pohranu, dostupne su sve četiri akcije. Za uređaje koji nisu za pohranu postoje samo tri akcije (npr. akcija Samo za čitanje nije dostupna za Bluetooth, što znači da je Bluetooth uređaje moguće samo dopustiti, blokirati ili upozoriti).

Vrsta uvjeta – Odaberi Grupa uređaja ili Uređaj.

Pomoću ostalih parametara navedenih u nastavku pravila se mogu detaljno konfigurirati i prilagoditi uređajima. Nijedan parametar ne razlikuje velika i mala slova:

Proizvođač – filtriraj prema nazivu proizvođača ili ID-u.

Model – Naziv uređaja.

Serijski broj – Vanjski uređaji obično imaju vlastite serijske brojeve. U slučaju CD-a/DVD-a to je serijski broj danog medija, a ne CD pogona.

note

Napomena

Ako ovi parametri nisu definirani, pravilo će pri određivanju podudaranja ignorirati ta polja. Parametri filtriranja u svim tekstnim poljima osjetljivi su na velika i mala slova te nisu dopušteni zamjenski znakovi (*, ?).

note

Napomena

Da biste prikazali informacije o nekom uređaju, stvorite pravilo za tu vrstu uređaja, priključite uređaj na računalo i zatim provjerite detalje uređaja u dnevniku kontrole uređaja.

Minimalna opširnost zapisivanja

Uvijek – Zapisuje sve događaje u dnevnik.

Dijagnostički – Zapisuju se sve informacije potrebne za detaljno konfiguriranje programa.

Informativno – Zapisuju se sve informativne poruke, uključujući poruke o uspješnoj nadogradnji, te svi prethodno navedeni zapisi.

Upozorenje – Zapisuju se kritične pogreške i poruke s upozorenjima te se šalju na ERA Server.

Ništa – neće se stvoriti dnevnici.

Moguće je ograničiti pravila na određene korisnike ili grupe korisnika tako da ih dodate na Popis korisnika:

Dodaj – otvara Vrste objekata: korisnici ili grupe koji vam omogućuje odabir željenih korisnika.

Ukloni – Uklanja odabranog korisnika iz filtra.

note

Napomena

Svi se uređaji ne mogu filtrirati prema korisničkim pravilima (primjerice, uređaji za obradu slike ne daju informacije o korisnicima, već samo o njihovim radnjama).