Dopuštanje komunikacije za određene aplikacije

Ako se u interaktivnom načinu otkrije nova veza za koju ne postoji pravilo, prikazat će se odzivnik o tome želite li je dopustiti ili zabraniti. Želite li da ESET Endpoint Security izvrši istu akciju svaki put kad aplikacija pokuša uspostaviti vezu, potvrdite okvir Zapamti akciju (stvori pravilo).

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Možete stvoriti nova pravila firewalla za aplikacije prije nego što ih program ESET Endpoint Security otkrije u prozoru za postavljanje firewalla, smještenim pod Naprednim podešavanjem > Firewall > Osnovno > Pravila klikom opcije Uredi.

Da biste dodali pravilo, kliknite Dodaj. Na kartici Općenito unesite naziv, smjer i komunikacijski protokol za pravilo. Taj vam prozor omogućuje i definiranje akcije koju treba poduzimati kada se primjenjuje pravilo.

Na kartici Lokalno unesite put do izvršne datoteke aplikacije i lokalni komunikacijski port. Kliknite na karticu Udaljeno i unesite udaljenu adresu i port (ako je moguće). Novostvoreno pravilo primijenit će se čim aplikacija ponovno pokuša komunicirati.