Πώς να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση

Η Απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση (RMM) είναι η διεργασία εποπτείας και ελέγχου συστημάτων λογισμικού (όπως τα συστήματα επιτραπέζιου υπολογιστή, διακομιστή και κινητών συσκευών), η οποία χρησιμοποιεί έναν τοπικά εγκατεστημένο φορέα στον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση ένας πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης. Η διαχείριση του ESET Endpoint Security μπορεί να πραγματοποιηθεί με RMM από την έκδοση 6.6.2028.0.

CONFIG_RMM

Από προεπιλογή, το RMM της ESET είναι απενεργοποιημένο. Για να ενεργοποιήσετε το RMM της ESET, πατήστε F5 για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους, κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία, αναπτύξτε το RMM της ESET και ενεργοποιήστε το διακόπτη που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Ενεργοποίηση RMM.

Λειτουργία εργασίας – Επιλέξτε Μόνο ασφαλείς λειτουργίες εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη διασύνδεση RMM για ασφαλείς λειτουργίες και λειτουργίες μόνο για ανάγνωση. Επιλέξτε Όλες οι λειτουργίες εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη διασύνδεση RMM για όλες τις λειτουργίες.

Λειτουργία

Λειτουργία Μόνο ασφαλείς λειτουργίες

Λειτουργία Όλες οι λειτουργίες

Λήψη πληροφοριών εφαρμογής

Λήψη διαμόρφωσης

Λήψη πληροφοριών άδειας χρήσης

Λήψη αρχείων καταγραφής

Λήψη κατάστασης προστασίας

Λήψη κατάστασης ενημέρωσης

Ρύθμιση διαμόρφωσης

 

Εναρξη ενεργοποίησης

 

Εναρξη σάρωσης

Εναρξη ενημέρωσης

Μέθοδος εξουσιοδότησης – Ρυθμίστε τη μέθοδο εξουσιοδότησης του RMM. Για να χρησιμοποιήσετε την εξουσιοδότηση, επιλέξτε Διαδρομή εφαρμογών από το αναπτυσσόμενο μενού, διαφορετικά, επιλέξτε Καμία.

warning

Προειδοποίηση

Το RMM θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιεί εξουσιοδότηση για να μην επιτρέπει σε κακόβουλο λογισμικό να απενεργοποιεί ή να παρακάμπτει την προστασία ESET Endpoint.

Διαδρομές εφαρμογών – Ειδική εφαρμογή η οποία επιτρέπεται να εκτελεί RMM. Αν έχετε επιλέξει τη Διαδρομή εφαρμογών ως μέθοδο εξουσιοδότησης, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία για να ανοίξετε το παράθυρο ρύθμισης παραμέτρων Επιτρεπτές διαδρομές εφαρμογών RMM.

CONFIG_RMM_ADD

Προσθήκη – Δημιουργήστε μια νέα Επιτρεπτή διαδρομή εφαρμογών RMM. Καταχωρίστε τη διαδρομή ή κάντε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε ένα εκτελέσιμο αρχείο.

Επεξεργασία – Τροποποιήστε μια υπάρχουσα επιτρεπτή διαδρομή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Επεξεργασία αν έχει αλλάξει η τοποθεσία του εκτελέσιμου αρχείου σε άλλο φάκελο.

Διαγραφή – Διαγράφει μια υπάρχουσα επιτρεπτή διαδρομή.

 

Η προεπιλεγμένη εγκατάσταση του ESET Endpoint Security περιέχει το αρχείο ermm.exe που βρίσκεται στον κατάλογο της εφαρμογής Endpoint (προεπιλεγμένη διαδρομή C:\Program Files\ESET\ESET Security). Το ermm.exe ανταλλάσσει δεδομένα με την προσθήκη του RMM, η οποία επικοινωνεί με το φορέα RMM, που είναι συνδεδεμένος με έναν διακομιστή RMM.

ermm.exe – βοηθητικό πρόγραμμα της γραμμής εντολών που έχει δημιουργηθεί από την ESET, το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση των προϊόντων Endpoint και την επικοινωνία με οποιαδήποτε προσθήκη του RMM.

Η προσθήκη του RMM είναι μια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή που εκτελείται τοπικά στο σύστημα Windows Endpoint. Η προσθήκη σχεδιάστηκε για να επικοινωνεί με συγκεκριμένο φορέα RMM (π.χ. μόνο της Kaseya) και με το ermm.exe.

Ο φορέας του RMM είναι μια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή (π.χ. από την Kaseya) που εκτελείται τοπικά στο σύστημα Windows Endpoint. Ο φορέας επικοινωνεί με την προσθήκη του RMM και με το διακομιστή RMM.