Co dělat, když nefunguje rezidentní ochrana

V této kapitole jsou popsány problémové stavy, které mohou nastat při běhu rezidentní ochrany. Je zde také uvedeno jak postupovat při jejich řešení.

Rezidentní ochrana je vypnutá

Pokud byla rezidentní ochrana nedopatřením vypnuta uživatelem, je potřeba ji znovu aktivovat. Opětovné zapnutí je možné v hlavním okně programu na záložce Nastavení po kliknutí na Rezidentní ochrana souborového systému.

Pokud se rezidentní ochrana nespouští při startu operačního systému, pravděpodobně byla vypnuta možnost Zapnout rezidentní ochranu souborového systému. Pro zapnutí této možnosti přejděte do rozšířeného nastavení (dostupného po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) do sekce Detekční jádro > Rezidentní ochrana souborového systému. V části Obecné se ujistěte, že je aktivní možnost Zapnout rezidentní ochranu souborového systému.

Rezidentní ochrana nedetekuje a neléčí infiltrace

Ujistěte se, zda nemáte nainstalován další antivirový program. Mezi dvěma rezidentními ochranami může docházet ke konfliktu. Proto doporučujeme všechny ostatní antivirové programy odinstalovat, před instalací produktu ESET.

Rezidentní ochrana se nespouští při startu

Pokud se rezidentní ochrana nespouští při startu systému ani po aktivování možnosti Zapnout rezidentní ochranu souborového systému, zřejmě dochází ke konfliktu s jiným programem. V takovém případě doporučujeme kontaktovat technickou podporu společnosti ESET.