Úrovně léčení

Možnosti pro definování úrovně léčení naleznete v konfiguraci jednotlivých modulů (například Rezidentní ochrany souborového systému) v části Parametry skenovacího jádra ThreatSense > Léčení.

V případě rezidentní ochrana i dalších modulech jsou k dispozici níže uvedené úrovně léčení.

Řešení infekce v ESET Endpoint Security 7.2

Úroveň léčení

Popis

Vždy vyřešit infekci

V tomto režimu se program pokusí vyléčit detekované objekty bez zásahu uživatele. Pokud nelze detekci v některých ojedinělých případech vyléčit (např. u systémových souborů), bude detekovaný objekt ponechán v původním umístění. Jedná se o doporučené výchozí nastavení ve spravovaných prostředích..

Pokud je to bezpečné, vyřešit infekci, jinak ponechat

V tomto režimu se program pokusí vyléčit detekované objekty bez zásahu uživatele. Pokud nelze detekci v některých případech vyléčit (např. v případě systémových souborů nebo archivů s neinfikovanými i infikovanými soubory zároveň), bude detekovaný objekt ponechán v původním umístění.

Pokud je to bezpečné, vyřešit infekci, jinak se dotázat

V tomto režimu se program pokusí vyléčit detekované objekty. Pokud není možné v některých případech akci provést, uživateli se zobrazí interaktivní upozornění, ve kterém musí vybrat požadovanou akci (např. odstranění nebo ignorování detekce). Toto nastavení je doporučené pro většinu případů.

Vždy se dotázat uživatele

V průběhu léčení objektů se uživateli zobrazí interaktivní okno, ve kterém musí vybrat požadovanou akci (např. odstranění nebo ignorování detekce). Tato úroveň je určená zkušeným uživatelům, kteří vědí, jaké kroky podniknout v případě výskytu detekce.

CONFIG_THREAT_SENSE

Úrovně léčení v ESET Endpoint Security ve verzi 7.1 a starších

Úroveň léčení

Popis

Neléčit

Detekce nebudou automaticky léčeny. Při detekci se zobrazí varovné okno s možností výběru akce, která se má provést. Tato úroveň je navržena pro pokročilé uživatele, kteří vědí, jak postupovat v případě detekce.

Standardní úroveň léčení

Program se pokusí detekce automaticky léčit nebo odstranit na základě předdefinované akce (v závislosti na typu infiltrace). Informace o detekci a odstranění objektu je zobrazena prostřednictvím informační bubliny v pravém dolním rohu obrazovky. Pokud program nedokáže automaticky vybrat správnou akci, zobrazí se okno s možností výběru akce. Možnost výběru akce se zobrazí také v případě, když se předdefinovanou akci nepodaří provést.

Přísné léčení

Program vyléčí nebo odstraní všechny detekce. Výjimku tvoří systémové soubory. Pokud je nelze vyléčit, zobrazí se uživateli dialogovém okno s výběr akce, která se má provést.

Pokud je úroveň léčení definovaná prostřednictvím ESMC politiky, ve starší verzi ESET Endpoint Security se použije níže uvedené nastavení.

Úroveň léčení definovaná v ESMC politice

Aplikovaná úroveň léčení

Vždy vyřešit infekci

Přísné léčení

Pokud je to bezpečné, vyřešit infekci, jinak ponechat

Standardní úroveň léčení

Pokud je to bezpečné, vyřešit infekci, jinak se dotázat*

Standardní úroveň léčení

Vždy se dotázat uživatele

Neléčit

* Výchozí hodnota po aktualizování ESET Endpoint Security na verzi 7.2 a novější při nastaveném Normálním léčení.