Rozšířené PCAP protokolování

Tato funkce byla navržena ke komplexnímu sběru protokolů pro potřeby technické podpory ESET. Aktivujte ji výhradně na výzvu specialisty technické podpory. Mějte na paměti, že následně se začne generovat velké množství dat a může dojít ke zpomalení počítače.

1.Otevřete Rozšířená nastavení > Nástroje > Diagnostika a zaškrtněte možnost Aktivovat diagnostické protokolování filtrování protokolů.

2.Pokuste se znovu navodit problém.

3.Deaktivujte rozšířené PCAP protokolování.

4.PCAP protokol naleznete ve stejné složce jako diagnostické výpisy:

Microsoft Vista a novější

 C:\ProgramData\ESET\ESET Security\Diagnostics\

Microsoft Windows XP

 C:\Documents and Settings\All Users\...