Importuje do produktu požadovanou konfiguraci v .xml souboru.

Set configuration to the product. Result of status may be { success, error }

 

Příkazový řádek

ermm.exe set configuration --file C:\tmp\conf.xml --format xml --password pass

 

 

Parametry

Name

Hodnota

file

cestou k souboru s uloženou konfigurací produktu

password

password for configuration

value

configuration data from the argument (encoded in base64)

 

Příklad

call

{

 "command":"set_configuration", 

"id":1,

 "version":"1", 

"params":{

  "format":"xml", 

  "file":"C:\\tmp\\conf.xml", 

  "password": "pass" 

}

}

výsledek

{

"id":1,

"result":{

},

 "error":null 

}