Kontrola počítače

Doporučujeme pravidelně provádět kontrolu počítače, případně si naplánovat pravidelnou kontrolu. Kontrolu počítače můžete spustit také ručně kliknutím v hlavním okně na záložku Kontrola počítače > Provést kontrolu počítače. Více informací naleznete v kapitole Kontrola počítače.

SCANNER_MAIN