Instalace z příkazového řádku

Prostřednictvím příkazového řádku můžete ESET Endpoint Security nainstalovat lokálně nebo vzdáleně využitím klientské úlohy v ESET Security Management Center.

Podporované parametry

APPDIR=<path>

Cesta – platná cesta ke složce.

Složka, do které se aplikace nainstaluje.

APPDATADIR=<path>

Cesta – platná cesta ke složce.

Složka, do které se nainstalují datové soubory aplikace.

MODULEDIR=<path>

Cesta – platná cesta ke složce.

Složka, do které se nainstalují moduly aplikace.

ADDLOCAL=<list>

Komponenty k instalaci – seznam volitelných funkcí, které je možné nainstalovat.

Příklad použití .msi balíčku: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>

Pro více informací o vlastnosti ADDLOCAL přejděte do databáze znalostí společnosti Microsoft: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx

ADDEXCLUDE=<list>

ADDEXCLUDE je seznam funkcí oddělených čárkou, které nechcete nainstalovat. Jedná se o náhradu staré vlastnosti REMOVE.

Po vybrání funkce, kterou nechcete instalovat, je nutné definovat úplnou cestu (včetně jejich podfunkcí) a související neviditelné funkce.

Příklad použití .msi balíčku: ees_nt64_enu.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

note

Poznámka

Parametr ADDEXCLUDE nemůžete použít společně s parametrem ADDLOCAL.

Pro více informací, jaké přepínače podporuje konkrétní verze msiexec se podívejte do dokumentace Windows Installeru.

Pravidla

ADDLOCAL je seznam funkcí oddělených čárkou, které chcete nainstalovat.

Po vybrání podřízené komponenty musíte specifikovat také nadřazenou komponentu.

Pro správné použití si prohlédněte sekci Další pravidla, kterou naleznete níže.

Komponenty a funkce

note

Poznámka

Instalace komponent prostřednictvím vlastnosti ADDLOCAL/ADDEXCLUDE nefunguje pro ESET Endpoint Antivirus.

Funkce jsou rozděleny do čtyř kategorií:

Povinná – tato komponenta musí být vždy nainstalována.

Volitelná – instalaci těchto komponent můžete zrušit.

Neviditelná – logická součást, která je povinná pro fungování jiných funkcí.

Rozcestník – součást, která nemá vliv na produkt, ale musí být v seznamu podfunkcí uvedena.

Níže uvádíme seznam komponent produktu ESET Endpoint Security:

Popis

Název komponenty

Nadřazená komponenta

Přítomnost

Základní komponenty programu

Computer

 

Rozcestník

Detekční jádro

Antivirus

Computer

Povinná

detekční jádro / Detekce škodlivého kódu

Scan

Computer

Povinná

Detekční jádro / Rezidentní ochrana souborového systému

RealtimeProtection

Computer

Povinná

Detekční jádro / Detekce škodlivého kódu / Ochrana dokumentů

DocumentProtection

Antivirus

Volitelná

Správa zařízení

DeviceControl

Computer

Volitelná

Síťová ochrana

Network

 

Rozcestník

Síťová ochrana / Firewall

Firewall

Network

Volitelná

Síťová ochrana / Ochrana proti síťovým útokům / …

IdsAndBotnetProtection

Network

Volitelná

Web a mail

WebAndEmail

 

Rozcestník

Web a mail / Filtrování protokolů

ProtocolFiltering

WebAndEmail

Neviditelná

Web a mail / Ochrana přístupu na web

WebAccessProtection

WebAndEmail

Volitelná

Web a mail / Ochrana poštovních klientů

EmailClientProtection

WebAndEmail

Volitelná

Web a mail / Ochrana poštovních klientů / Poštovní klienti

MailPlugins

EmailClientProtection

Neviditelná

Web a mail / Ochrana poštovních klientů / Antispamová ochrana

Antispam

EmailClientProtection

Volitelná

Web a mail  / Filtrování obsahu webu

WebControl

WebAndEmail

Volitelná

Nástroje / ESET RMM

Rmm

 

Volitelná

Aktualizace / Profily / Aktualizační mirror

UpdateMirror

 

Volitelná

ESET Enterprise Inspector plugin

EnterpriseInspector

 

Neviditelná

Skupiny funkcí:

Popis

Název komponenty

Vyžadováno

Všechny povinné funkce

_Base

Neviditelná

Všechny dostupné funkce

ALL

Neviditelná

Další pravidla

Pokud se rozhodnete pro jakoukoli součást WebAndEmail, je nutné specifikovat také neviditelnou položku ProtocolFiltering.

V názvech funkcí se rozlišuje velikost písmen. UpdateMirror není to samé jako UPDATEMIRROR.

Seznam vlastností konfigurace

Vlastnost

Hodnota

Funkce

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 – Vypnuto
1 – Zapnuto

Detekce potenciálně nechtěných aplikací (PUA)

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

Viz níže

Podívejte se níže na vlastnost LiveGrid

FIRSTSCAN_ENABLE=

0 – Vypnuto
1 – Zapnuto

Naplánovat a spustit Kontrolu počítače po dokončení instalace.

CFG_PROXY_ENABLED=

0 – Vypnuto
1 – Zapnuto

Nastavení proxy serveru

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

IP adresa proxy serveru

CFG_PROXY_PORT=

<port>

Port, na kterém poslouchá proxy server

CFG_PROXY_USERNAME=

<username>

Uživatelské jméno pro autentifikaci

CFG_PROXY_PASSWORD=

<password>

Heslo pro autentifikaci

ACTIVATION_DATA=

Viz níže

Aktivace produktu licenčním klíčem nebo offline licenčním souborem

ACTIVATION_DLG_SUPPRESS=

0 – Vypnuto
1 – Zapnuto

Pokud nastavíte "1", nezobrazí se při prvním spuštění dialogové okno pro aktivaci produktu.

ADMINCFG=

<path>

Cesta k exportované konfiguraci ve formátu XML
(výchozí hodnota: cfg.xml)

Vlastnosti dostupné pouze v ESET Endpoint Security

 

CFG_EPFW_MODE=

0 – Automatický (standardní)
1 – Interaktivní
2 – Administrátorský
3 – Učící

Režim filtrování firewallu

CFG_EPFW_LEARNINGMODE_ENDTIME=

<timestamp>

Konec učícího režimu definované v unixovém čase

LiveGrid®

Pokud při instalaci ESET Endpoint Security použijete parametr CFG_LIVEGRID_ENABLED, výsledné nastavení produktu bude:

Funkce

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

Reputační systém ESET LiveGrid®

Zapnuto

Zapnuto

Systém zpětné vazby ESET LiveGrid®

Vypnuto

Zapnuto

Odesílat anonymní statistiky

Vypnuto

Zapnuto

Vlastnost ACTIVATION_DATA

Formát

Způsob

ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

Aktivace prostřednictvím ESET licenčního klíče (vyžadováno připojení k internetu)

ACTIVATION_DATA=offline:C:\ProgramData\ESET\ESET Security\license.lf

Aktivovali prostřednictvím offline licenčního souboru

Vlastnost jazyka

Jazyk ESET Endpoint Security (definovat je nutné oba parametry)

Vlastnost

Hodnota

PRODUCT_LANG=

LCID desítkové číslo (Locale ID). Například 1029 pro češtinu, viz seznam jazykových kódů.

PRODUCT_LANG_CODE=

LCID řetězec (Language Culture Name) uvedený malými písmeny. Například cs-cz pro češtinu, viz seznam jazykových kódů.

Příklady instalace z příkazového řádku

important

Důležité

Před instalací se ujistěte, že jste si přečetli licenční ujednání s koncovým uživatelem a máte oprávnění administrátora.

example

Příklad

Odebrání NetworkProtection (definovat je nutné také všechny potomky):

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDEXCLUDE=Network,Firewall,IdsAndBotnetProtection
 

example

Příklad

Pokud chcete produkt ESET Endpoint Security automaticky nakonfigurovat po dokončení instalace, použijte v instalačním příkazu základní konfigurační parametry.

Instalace ESET Endpoint Security se zapnutou funkcí ESET LiveGrid®:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi CFG_LIVEGRID_ENABLED=1
 

example

Příklad

Instalace do jiné, než výchozí složky:

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi APPDIR=C:\ESET\
 

example

Příklad

Instalace a aktivace ESET Endpoint Security prostřednictvím ESET licenčního klíče.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

 

example

Příklad

Tichá instalace s detailním protokolováním (užitečné při řešení problémů), RMM a pouze povinných komponent:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=_Base,Rmm
 

example

Příklad

Vynucená tichá instalace v konkrétním jazyce.

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDLOCAL=ALL PRODUCT_LANG=1033 PRODUCT_LANG_CODE=en-us
 

Možnosti pro ovládání produktu prostřednictvím příkazového řádku

ESET CMD slouží k importování .xml konfiguračního souboru a zapínání/vypínání bezpečnostních funkcí

Skener příkazového řádku slouží pro spuštění kontroly počítače