Automatická kontrola souborů spouštěných při startu počítače

Při vytvoření naplánované úlohy zajišťující kontroly souborů spouštěných při startu operačního systému můžete vybírat z níže uvedených parametrů.

Pomocí rozbalovacího menu Cíle kontroly můžete upravit množství souborů, které se má kontrolovat. Možnosti kontroly jsou seřazeny vzestupně podle následujících kritérií:

Pouze nejčastěji používané soubory (nejméně kontrolovaných souborů),

Málo používané soubory

Běžně používané soubory

Často používané soubory

Pouze nejčastěji používané soubory (nejméně kontrolovaných souborů)

Mezi tyto možnosti patří také tyto dvě:

Soubory spouštěné před přihlášením uživatele – zahrnuje soubory z míst, ke kterým může být přistupováno bez toho, aby byl uživatel přihlášen (typicky všechny položky po spuštění jako jsou služby, browser helper objects, winlogon oznámení, záznamy plánovače Windows, známé dll atd.),

Soubory spouštěné po přihlášení uživatele zahrnuje soubory z míst, ke kterým může být přistupováno až po přihlášení uživatele (typicky soubory, které jsou spouštěny pro daného uživatele, nejčastěji umístěné v klíči registru HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run).

Seznamy souborů ke kontrole jsou pro každou skupinu pevně definovány.

Priorita kontroly – umožňuje nastavit úroveň priority, při které se spustí kontrola počítače:

Normální – zatížení systému je běžné,

Nižší – zatížení systému je nižší,

Nejnižší – zatížení systému je nejnižší,

Při nečinnosti – v momentě, kdy nejsou prováděny žádné jiné činnosti.