Jak vytvořit novou úlohu v Plánovači?

Pro vytvoření nové úlohy v Plánovači přejděte v hlavním okně programu na záložku Nástroje > Plánovač a klikněte na tlačítko Přidat v dolní části okna nebo z kontextového menu dostupného po kliknutím pravým tlačítkem myši. K dispozici jsou následující typy úloh:

Spuštění externí aplikace – poskytne výběr aplikace, kterou má plánovač spustit,

Údržba protokolů defragmentace odstraní prázdné záznamy v protokolech. Viditelné zlepšení práce s protokoly po optimalizaci je především při větším množství záznamů v protokolech,

Kontrola souborů spouštěných při startu kontroluje soubory, které se spouštějí při startu nebo po přihlášení do systému,

Vytvoření záznamu o stavu počítače vytvoří záznam systému pomocí ESET SysInspector, který slouží k důkladné kontrole stavu počítače a umožňuje zobrazit získané údaje v jednoduché a čitelné formě,

Volitelná kontrola počítače provede volitelnou kontrolu disků, jednotlivých složek a souborů na počítači,

Aktualizace – zajišťuje aktualizaci detekčních a programových modulů.

Mezi nejčastěji používané naplánované úlohy patří Aktualizace, proto si podrobněji popíšeme přidání nové aktualizační úlohy.

Po zobrazení nabídky naplánovaných úloh vyberte z rozbalovacího menu položku Aktualizace. Zadejte Název úlohy. a klikněte na tlačítko Další. Dále nastavte pravidelnost opakování úlohy. K dispozici jsou možnosti: Jednou, Opakovaně, Denně, Týdně, Při události. Možnost Nespouštět úlohu, pokud je počítač napájen z baterie je dobré použít, pokud přenosný počítač není zapojen do elektrické sítě a chcete v tomto čase minimalizovat jeho systémové prostředky. Dále je potřeba definovat akci, která se provede v případě, že ve stanoveném termínu nebude možné úlohu spustit. K dispozici jsou následující možnosti:

Při dalším naplánovaném termínu

Jakmile to bude možné

Okamžitě, pokud od posledního provedení uplynul stanovený interval (definovaný v poli Čas od posledního spuštění)

V dalším kroku se zobrazí souhrnné informace o přidávané naplánované úloze. Akci dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

V zobrazeném dialogovém okně vybrat profil, který se použije pro aktualizaci. Vybrat můžete primární a alternativní profil, který se použije v případě, že úlohu nebude možné provést pomocí primárního profilu. Kliknutím na tlačítko Dokončit se vytvořená naplánovaná úloha přidá do seznamu naplánovaných úloh.