Rozšířená nastavení kontroly

V tomto okně můžete konfigurovat detaily naplánované úlohu kontroly počítače. Z rozbalovacího menu můžete vybrat akci, která se má provést po dokončení kontroly:

Vypnout – počítač se po dokončení kontroly vypne,

Restartovat – počítač se po dokončení kontroly restartuje,

Upsat – aktuální relace se uloží do operační paměti a počítač přejde do úsporného stavu. Následné probuzení počítače je rychlé a můžete ihned pokračovat v rozdělené činnosti.

Hibernovat – uloží aktuální relaci na pevný disk a počítač se kompletně vypne. Při další spuštění počítače se obnoví poslední stav.

Žádná akce – po dokončení kontroly se neprovede žádná akce.

note

Poznámka

Mějte na paměti, že uspaný počítač je pouze v režimu spánku a stále běží. Stále je napájen ze sítě, případně z baterie. Pro maximální výdrž baterie doporučujeme vybrat možnost Hibernovat.

Můžete nastavit automatické vypnutí počítače po dokončení kontroly počítače. Klikněte na možnost Uživatel nemůže zrušit vypnutí, pokud chcete tuto funkci zakázat.

Nastavte parametr Uživatel může pozastavit kontrolu o max. (min), pokud chcete umožnit odložení kontroly počítače na později – na určitý čas.

Pro více informací se podívejte do kapitoly Průběh kontroly.