Správa profilů

Správa profilů se v programu ESET Endpoint Security používá na dvou místech – při Volitelné kontrole počítače a Aktualizaci.

Volitelná kontrola počítače

Oblíbená nastavení kontroly počítače si můžete uložit do profilů pro jejich opakované použití v budoucnu. Doporučujeme vytvořit několik profilů s různými cíli a metodami kontroly, případně s dalšími parametry.

Pro vytvoření nového profilu otevřete Rozšířené nastavení (dostupné po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu), přejděte na záložku Antivir > Volitelná kontrola počítače. Kliknutím na Změnit na řádku Profily se zobrazí seznam existujících profilů kontroly počítače s možností vytvořit nový profil. V kapitole parametry skenovacího jádra ThreatSense naleznete popis jednotlivých parametrů pro nastavení kontroly počítače.

note

Poznámka

Chcete vytvořit vlastní profil kontroly počítače a částečně vám vyhovuje nastavení předdefinovaného profilu Smart kontrola počítače, ale nechcete zároveň kontrolovat runtime archivy nebo potenciálně nebezpečné aplikace a přitom požadujete Přísné léčení? V sekci Volitelná kontrola vytvořte nový profil kliknutím na tlačítko Přidat v Seznamu profilů. Následně nově vytvořený profil vyberte z rozbalovacího menu Aktualizační profil nastavte si parametry kontroly podle potřeby, a změny uložte kliknutím na tlačítko OK.

Aktualizace

Editor profilů umožňuje vytvořit nové aktualizační profily odlišné od standardního Můj profil. Ty se používají pouze v případě, že používáte různé způsoby připojení na aktualizační servery.

Příkladem může být firemní notebook, který se v interní síti aktualizuje z mirroru, ale mimo firemní síť se aktualizace stahují ze serverů společnosti ESET. Pro zajištění funkční aktualizace modulů vytvoříte dva profily, jeden pro firemní síť a druhý pro aktualizaci mimo firemní síť. Po vytvoření profilů je ještě potřeba odpovídajícím způsobem upravit naplánované úlohy na záložce Nástroje > Plánovač. Jeden profil bude primární, druhý jako sekundární.

Aktualizační profil – aktuálně používaný profil. Pro jeho změnu vyberte jiný z rozbalovacího menu.

Seznam profilů – správa existujících aktualizačních profilů.