Web a mail

Konfiguraci webu a e-mailu naleznete na záložce Nastavení, po kliknutí na část Web a mail. Odtud se také dostanete do rozšířeného nastavení programu.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM

Modul Filtrování obsahu webu představuje užitečný nástroj pro administrátory, pomocí kterého je možné definovat sady pravidel za účelem omezení přístupu na webové stránky. Pro více informací přejděte do kapitoly Filtrování obsahu webu.

Internetové připojení patří do standardní výbavy osobních počítačů a bohužel se stalo i hlavním médiem pro šíření škodlivého kódu. Proto je velmi důležité věnovat zvýšenou pozornost nastavení Ochrany přístupu na web.

Ochrana poštovních klientů zabezpečuje kontrolu poštovní komunikace přijímané prostřednictvím protokolu POP3(S) a IMAP(S). Pomocí zásuvných modulů do/z poštovních klientů zajišťuje ESET Endpoint Security kontrolu veškeré komunikace.

Antispamová ochrana zajišťuje filtrování nevyžádaných e-mailových zpráv.

Po kliknutí na ozubené kolečko GEAR vedle možnosti Antispamová ochrana jsou dostupné následující možnosti:

Nastavit... – otevře rozšířené nastavené antispamové ochrany poštovních klientů.

Uživatelský seznam důvěryhodných adres/spamových adres/výjimek – zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete definovat seznam e-mailových adres považovaných za bezpečné a nebezpečné. Na základě těchto pravidel budou e-mailové adresy kontrolovány na přítomnost hrozeb a označovány jako spam, nebo nikoliv. Kliknutím na Uživatelský seznam výjimek můžete definovat seznam adres, které mohou být falešné a zneužívané pro rozesílání nevyžádané pošty. Tyto e-mailové adresy budou vždy kontrolovány na přítomnost spamu.

Anti-Phishingová ochrana blokuje přístup na podvodné stránky vytvořené z cílem získat od uživatele hesla a další citlivé informace. Konfiguraci Anti-Phishingové ochrany naleznete v hlavním okně programu na záložce Nastavení > Web a mail. Pro více informací přejděte do kapitoly Anti-Phishingová ochrana.

Také můžete moduly webové/e-mailové/anti-phishingové/antispamové ochrany dočasně vypnout pomocí přepínače MODULE_ENABLED.