Plánovač

Plánovač spravuje a spouští naplánované úlohy s předem nakonfigurovaným nastavením.

Plánovač je dostupný v hlavním okně programu ESET Endpoint Security na záložce Nástroje > Plánovač. Plánovač obsahuje přehledný seznam všech naplánovaných úloh, jejich nastavení a vlastností, které se provádějí ve stanovený čas pomocí definovaných profilů.

Plánovač slouží k plánování úloh jako je např. aktualizace programu, kontrola disku, kontrola souborů spouštěných po startu nebo pravidelná údržba protokolů. Přímo z hlavního okna můžete Přidat nebo Odstranit úlohu kliknutím na příslušné tlačítko. Kontextové menu, které se otevře po kliknutí pravým tlačítkem myši v okně plánovače, umožňuje následující akce: zobrazení detailních informací o úloze, okamžité provedení úlohy, přidání nové úlohy, úpravu resp. odstranění již existující úlohy. Zaškrtávacím tlačítkem vedle úkolu je možné úlohu deaktivovat.

Standardně Plánovač zobrazuje následující naplánované úlohy:

Údržba protokolů,

Pravidelná automatická aktualizace,

Automatická aktualizace po modemovém spojení,

Automatická aktualizace po přihlášení uživatele,

Kontrola souborů spouštěných po startu (při přihlášení uživatele na počítač),

Kontrola souborů spouštěných po startu (po úspěšné aktualizaci modulů),

Nastavení existujících naplánovaných úloh (a to jak předdefinovaných, tak vlastních) můžete měnit přes kontextové menu kliknutím na možnost Změnit..., nebo vybráním požadované úlohy, kterou chcete změnit, a kliknutím na tlačítko Změnit.

PAGE_SCHEDULER

Přidání nové úlohy

1.Klikněte na tlačítko Přidat ve spodní části okna.

2.Zadejte název úlohy.

3.Z rozbalovacího menu vyberte požadovaný typ úlohy:

Spuštění externí aplikace – poskytne výběr aplikace, kterou má plánovač spustit,

Údržba protokolů – defragmentace odstraní prázdné záznamy v protokolech. Viditelné zlepšení práce s protokoly po optimalizaci je především při větším množství záznamů v protokolech,

Kontrola souborů spouštěných při startu – kontroluje soubory, které se spouštějí při startu nebo po přihlášení do systému,

Vytvoření záznamu o stavu počítače – vytvoří záznam systému pomocí ESET SysInspector, který slouží k důkladné kontrole stavu počítače a umožňuje zobrazit získané údaje v jednoduché a čitelné formě,

Volitelná kontrola počítače provede volitelnou kontrolu disků, jednotlivých složek a souborů na počítači,

Aktualizace – zajišťuje aktualizaci detekčního jádra a programových modulů.

 

4.Pro aktivování úlohy přepněte přepínač do polohy Zapnuto (to můžete udělat kdykoli později přímo v seznamu naplánovaných úloh) a po kliknutí na tlačítko Další vyberte interval opakování:

Jednou – úloha se provede pouze jednou v naplánovaném čase.

Opakovaně – úloha se bude provádět opakovaně každých x minut.

Denně – úloha se provede každý den ve stanový čas.

Týdně – úloha se bude provádět v určitý den/dny v týdnu ve stanoveném čase.

Při události – úloha se provede při určité situaci.

5.Pokud chcete minimalizovat dopad na systémové zdroje při běhu notebooku na baterii nebo počítače z UPS, zapněte možnost Nespouštět úlohu, pokud je počítač napájen z baterie. Po kliknutí na tlačítko Další zadejte čas Provedení úlohy. Pokud nebude možné úlohu v daném čase spustit, nastavte alternativní termín pro spuštění úlohy:

Při dalším naplánovaném termínu

Jakmile je to možné

Okamžitě, pokud od posledního provedení uplynul stanovený interval (definovaný v poli Čas od posledního spuštění)

Informace o naplánované úloze si můžete kdykoli zobrazit po kliknutí pravým tlačítkem myši na úlohu a vybrání možnosti Zobrazit detaily úlohy.

SCHEDULER_FINISH