Kontrola počítače

Důležitou součástí ESET Endpoint Security je tzv. volitelná kontrola (On-demand), která umožňuje vlastní kontrolu pevných disků, jednotlivých složek a souborů v počítači. Z bezpečnostního hlediska je žádoucí, aby kontrola počítače byla spouštěna nejen při podezření na infikované soubory, ale v rámci prevence i průběžně. Hloubkovou kontrolu pevného disku doporučujeme provádět v určitých časových intervalech, aby byly detekovány případné viry, které v době zápisu na disk nebyly zachyceny Rezidentní ochranou souborového systému. Taková situace může nastat, pokud byla rezidentní ochrana v té době vypnutá nebo program neměl aktuální detekční moduly, případně soubor v době zápisu na disk program nebyl vyhodnocen jako virus.

SCANNER_MAIN

K dispozici jsou dva typy kontroly počítače. Pokud kliknete na možnost Provést kontrolu počítače, spustí se rychlá kontrola systému a předdefinovaným nastavení. V případě, že si chcete upravit parametry kontroly, použijte možnost Volitelná kontrola, v rámci níž si můžete přednastavit profil i cíle kontroly.

Více informací o procesu kontroly naleznete v kapitole Průběh kontroly.

ICON_SCAN Provést kontrolu počítače

Smart kontrola slouží pro rychlé spuštění kontroly počítače a automaticky léčí nebo odstraňuje infikované soubory a nevyžaduje interakci uživatele. Výhodou Smart kontroly je snadná obsluha, kdy není nutné cokoli dalšího konfigurovat. Smart kontrola zkontroluje všechny soubory na lokálních jednotkách a automaticky je vyléčí nebo odstraní. Úroveň léčení je nastavena na standardní úroveň. Více informací o typech léčení se dozvíte v kapitole Léčení.

ICON_CUSTOM_SCAN Volitelná kontrola

Volitelná kontrola umožňuje výběr z předdefinovaných profilů kontroly a cílů kontroly. Výhodou Volitelné kontroly je možnost přizpůsobit parametry kontroly. Nastavenou konfiguraci můžete uložit do uživatelských profilů, které se dají využít při opakované kontrole.

Pro výběr cílů kontroly klikněte na Kontrola počítače > Vlastní kontrola a z rozbalovacího menu vyberte Cíle kontroly nebo je vyberte ručně ze stromové struktury. Cíle kontroly můžete definovat také přímým zadáním cesty k souboru nebo složce. Pokud chcete spustit pouze kontroly systému, a neléčit případné infiltrace, zaškrtněte možnost Zkontrolovat bez léčení. K dispozici jsou tři úrovně léčení, které můžete definovat po kliknutí na Nastavit... > Parametry skenovacího jádra ThreatSense > Léčení.

Provádění volitelné kontroly s vlastními parametry je určeno pokročilým uživatelům, kteří již mají zkušenosti s používáním antivirových programů.

Pro zkontrolování konkrétního souboru nebo složky ji můžete přetáhnout (Drag and drop) do zvýrazněné oblasti. Po přesunutí souboru se okno aplikace přesune do popředí.

ICON_REMOVABLE_SCAN Kontrola výměnných médií

Funguje podobně jako možnost Provést kontrolu počítače – spustí rychlou kontrolu výměnných médií (CD/DVD/USB), která jsou aktuálně připojené k počítači. To může být užitečné ve chvíli, kdy si přeje zkontrolovat obsah připojeného USB zařízení k počítači na škodlivý software a další potenciální hrozby.

Tuto kontrolu můžete také spustit kliknutím na Volitelná kontrola a vybráním možnosti Výměnné disky z rozbalovacího menu Cíle kontroly.

ICON_REPEAT_SCAN Opakovat poslední kontrolu

Pomocí této možnosti spustíte naposledy prováděnou kontrolu se stejnými cíli i parametry.

 

Z rozbalovací nabídky Akce po kontrole vyberte z možností Žádná akce, Vypnout nebo Restartovat. Akce Režim spánku nebo Hibernace jsou k dispozici na základě vašeho počítače. Vybraná akce se spustí po dokončení všech spuštěných prověřování. Pokud je vybráno Vypnout, zobrazí se dialogové okno s potvrzením vypnutí a 30sekundovém odpočítávání (kliknutím na tlačítko Zrušit deaktivujete požadované vypnutí). Další informace naleznete v části Možnosti pokročilé kontroly.

note

Poznámka

Doporučujeme spouštět kontrolu počítače alespoň jednou za měsíc. Kontrolu je možné nastavit i jako naplánovanou úlohu pomocí Nástroje > Plánovač. Jak naplánovat týdenní kontrolu počítače?