Síťová spojení

V okně Síťová spojení je zobrazen seznam spojení, která jsou navázána, nebo čekají na navázání spojení. Tím získáte přehled o aplikacích, které komunikují se vzdálenou stranou.

PAGE_EPFW_STATUS

V řádcích se nachází jméno aplikace, aktuální rychlost přenášených dat a celkové množství přenesených dat. Seznam připojení dané aplikace s podrobnými informacemi rozbalíte kliknutím na +. Údaje s názvem a celkově přenesenými daty zůstanou zapsány v prvním řádku.

Sloupce

Aplikace/Lokální IP – název aplikace, lokální IP adresy a porty, na kterých probíhá komunikace.

Vzdálená IP – IP adresa a port vzdáleného počítače.

Protokol – použitý transportní protokol.

Rychlost ven/Rychlost dovnitř – aktuální rychlost odchozích a příchozích dat.

Odesláno/Přijato – celkový objem přijatých a odeslaných dat.

Zobrazit detaily – zobrazí podrobné informace o spojeních.

Kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci nebo IP adresu zobrazíte následující možnosti:

Překládat IP adresy na názvy počítačů je-li to možné, síťové adresy se uvádějí ve formě názvu DNS, nikoli v číselné podobě IP adresy,

Zobrazovat pouze TCP spojení Seznam zobrazuje spojení, která patří k protokolu TCP.

Zobrazit naslouchající spojeníVyberte tuto možnost pouze k zobrazení spojení, ve kterých neprobíhá komunikace, ale port je v systému otevřený a čeká na spojení.

Zobrazit spojení v rámci počítače Vyberte tuto možnost pouze k zobrazí se také spojení, jejichž vzdáleným protějškem je lokální systém. Jedná se o spojení typu localhost.

Kliknutím pravým tlačítkem na spojení se zobrazí následující možnosti:

Zablokovat danou komunikaci – kliknutím ukončíte navázané spojení. Tato možnost je dostupná pouze nad aktivními spojeními.

Rychlost aktualizace – slouží pro nastavení intervalu, ve kterém se budou automaticky obnovovat informace o aktivních síťových spojeních,

Aktualizovat nyní – znovu načte/obnoví okno Síťové spojení.

Následující dvě možnosti se zobrazí pouze po kliknutí na aplikaci nebo proces, nikoli na aktivní spojení:

Dočasně zablokovat komunikaci pro daný proces – aktuální spojení aplikace bude zakázáno. Při vytvoření nového spojení se použije nastavení ze standardního pravidla firewallu. Popis nastavení naleznete v kapitole Pravidla a zóny,

Dočasně povolit komunikaci pro daný proces – aktuální spojení aplikace bude povoleno. Při vytvoření nového spojení se použije nastavení ze standardního pravidla firewallu. Popis nastavení naleznete v kapitole Pravidla a zóny.