Ovladače, jejichž načtení je vždy povoleno

Vybrané ovladače budou vždy načteny bez ohledu na nastavený režim filtrování modulu HIPS, pokud nejsou blokovány uživatelským pravidlem.

Přidat – přidá nový ovladač.

Změnit – upraví parametry vybraného ovladače.

Odstranit – odebere ovladač ze seznamu.

Reset – obnoví seznam na výchozí hodnoty.

note

Poznámka

Po kliknutí na tlačítko Obnovit vymažete všechny ovladače, které jste přidali ručně. V seznamu zůstanou pouze systémové ovladače.