Přidání/Změna adresy

V tomto okně můžete přidat nebo upravit existující položky na seznamu důvěryhodných nebo spamových adres.

E-mailová adresa – e-mailová adresa, která má být přidána/upravena.

Název – název položky.

Celá doména – vybráním této možnosti se do seznamu zařadí celá doména daného kontaktu (ne jen konkrétní e-mailová adresa, ale všechny e-mailové adresy z domény například z adresa.cz).

Domény nižších řádů – vybráním této možnosti se do seznamu zařadí doména nižších řádů daného kontaktu (adresa.cz reprezentuje doménu, zatímco moje.adresa.cz subdoménu).