Jak nastavit zóny

Zóna představuje soubor síťových adres, které dohromady tvoří skupinu IP adres použitelnou v případě, když potřebujete znovu použít stejný soubor adres pro nastavení více pravidel. Na každou adresu dané skupiny se následně aplikují stejná pravidla definovaná pro celou skupinu. Příkladem může být skupina Důvěryhodná zóna. Zónu můžete spravovat v Rozšířeném nastavení v sekci Síťová ochrana> Firewall > Rozšířené, po kliknutí na tlačítko Změnit vedle položky Zóny. Pro vytvoření nové zóny klikněte na tlačítko Přidat, zadejte její Název, Popis a přidejte vzdálenou IP adresu do pole Vzdálená adresa počítače (IPv4/IPv6, rozsah, maska).

V dialogovém okně Zóny firewallu můžete definovat název zóny, její popis a seznam adres. Pro více informace přejděte do kapitoly Editor známých sítí.