Zóny firewallu

Pro více informací o zónách přejděte do kapitoly Nastavení zón.

Sloupce

Název – název skupiny vzdálených počítačů.

IP adresa – vzdálená adresa identifikují zónu.

Ovládací prvky

Pro manipulaci s jednotlivými záznamy použijte tlačítka přidat, změnit nebo odebrat.

Název – název skupiny vzdálených počítačů.

Popis – obecný popis zóny.

Vzdálená adresa počítače (IPv4, IPv6, rozsah, podsíť) – umožní přidat vzdálenou adresu, rozsah adres nebo podsíť.

Odstranit – odebere vybranou zónu ze seznamu.

note

Poznámka

Mějte na paměti, že předdefinované zóny není možné odstranit.