Pravidlo firewallu – Vzdálená strana

Port – seznam portů komunikace se vzdálenou stranou. Pokud není zadán port, pravidlo se týká veškeré komunikace. Přidejte jeden nebo více komunikačních portů.

IP adresa – seznam IP adres, rozsah adres nebo podsíť. Pokud není zadána žádná adresa, pravidlo se použije pro všechny adresy.

Zóny – seznam zón.

Přidat – přidá vybranou zónu do seznamu zón. Pro informace o vytvoření vlastní zóny přejděte do kapitoly Nastavení zóny.

Odstranit – odebere vybranou zónu ze seznamu.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_REMOTE