Pravidlo firewallu – Lokální strana

Zadejte název lokální aplikace a specifikujte lokální porty, pro které má být pravidlo uplatněno.

Lokální port – seznam portů komunikace. Pokud není zadán žádný port, pravidlo se použije pro všechny porty.

IP adresa – seznam IP adres, rozsah adres nebo podsíť. Pokud není zadána žádná adresa, pravidlo se použije pro všechny adresy.

Zóny – seznam zón.

Přidat – přidá vybranou zónu do seznamu zón. Pro informace o vytvoření vlastní zóny přejděte do kapitoly Nastavení zóny.

Odstranit – odebere vybranou zónu ze seznamu.

Aplikace – vyberte aplikaci, pro kterou bude pravidlo platit.

Služba – ze seznamu systémových služeb vyberte službu, pro kterou bude pravidlo platit.

example

Příklad

Pro vytvoření pravidla, které povolí ostatním počítačům přístup k lokálnímu mirroru na portu 2221, stačí ze seznamu služeb vybrat položku EHttpSrv.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_LOCAL