Zablokována podezřelá hrozba

Tato událost může nastat v případě, kdy se některá aplikace na vašem počítači pokouší nestandardně komunikovat s jiným počítačem v síti, zneužít bezpečnostní díru nebo skenovat porty.

Hrozba – název hrozby.

Zdroj – zdrojová síťová adresa.

Cíl – cílová síťová adresa.

Zastavit blokování – vytvoří IDS výjimku a pro každý typ akce (blokovat, oznámit, zaznamenat) se nastaví možnost "Ne".

Nadále blokovat – zablokuje detekovanou hrozbu. Pro vytvoření IDS výjimky pro tuto hrozbu zaškrtněte možnost Znovu neupozorňovat. Poté již nebudete na výskyt této hrozby upozorněni a ani tato událost nebude zaznamenána do protokolu.

note

Poznámka

Zobrazená informace se může lišit podle detekované hrozby.

Pro více informací o hrozbách souvisejících pojmech přejděte do kapitoly Typy vzdálených útoků nebo Typy detekcí.