Seznam pravidel firewallu

Seznam pravidel firewallu můžete konfigurovat ručně v Rozšířeném nastavením (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Síťová ochrana > Firewall > Rozšířené na řádku Pravidla a Změnit.

Sloupce

Název – název pravidla.

Zapnuto – informace o tom, zda je dané pravidlo aktivní nebo nikoli.

Protokol – informace, pro který internetový protokol pravidlo platí.

Profil – profil, pro který pravidlo platí.

Akce – akci, která se s komunikací provede (zablokovat/povolit/dotázat se).

Směr – směr komunikace (příchozí/odchozí/oba).

Lokální strana – lokální IPv4 nebo IPv6 adresa / rozsah / podsíť a port lokálního počítače.

Vzdálená strana – vzdálená IPv4 nebo IPv6 adresa / rozsah / podsíť a port vzdáleného počítače.

Aplikacenázev aplikace, pro kterou platí pravidlo.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Ovládací prvky

Přidatvytvoří nové pravidlo.

Změnit – upraví existující pravidlo.

Odstranit – odebere existující pravidlo.

Kopírovat – vytvoří kopii existujícího pravidla.

Zobrazit předdefinovaná pravidla – po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí pravidla předdefinovaná programem ESET Endpoint Security, která povolují nebo blokují definovanou komunikaci. Pravidla můžete deaktivovat, ale nemůžete je odstranit.

UP_DOWN Šipky na začátek/výše/dolů/na konec – umožní přizpůsobit pořadí vyhodnocování pravidel (vyhodnocovány jsou ze shora dolů).

note

Poznámka

Klikněte na ikonu ICON_SCAN v pravé horní části pro rychlé vyhledání pravidla podle názvu, protokolu nebo portu.