Antispamová ochrana

V současnosti mezi největší problémy e-mailové komunikace patří nevyžádaná pošta. Spam tvoří až 50 % e-mailové komunikace. Antispamová ochrana slouží k ochraně právě před tímto problémem. Obsahuje kombinaci několika bezpečnostních principů, které zajišťují nadřazené filtrování příchozí pošty a udržují tak schránku čistou.

CONFIG_SMON

Základní metodou rozpoznávání nevyžádané pošty je využívání seznamu důvěryhodných (whitelist) a spamových adres (blacklist). Mezi důvěryhodné adresy jsou automaticky zařazeny všechny z adresáře e-mailového klienta a seznam adres se dále rozšiřuje o adresy, které označíte jako důvěryhodné.

Hlavním principem je rozpoznávání spamu na základě vlastností e-mailových zpráv. Přijatá zpráva je prověřena na základě pravidel (vzorky zpráv, statistická heuristika, rozpoznávací algoritmy a další jedinečné metody) a podle výsledku se rozhodně, zda se jedná o spam nebo ne.

Automatický start ochrany poštovních klientů – pokud je tato funkce zapnuta, ochrana bude aktivována automaticky při startu systému.

Povolit rozšířenou antispamovou kontrolu – pravidelně se budou stahovat další antispamová data pro zajištění přesnějších výsledků filtrování.

Antispamová ochrana produktu ESET Endpoint Security umožňuje nastavit různé parametry pro práci se seznamy adres. Možnosti jsou následující:

Zpracování zpráv

Přidávat text do předmětu zprávy – umožňuje přidávat vlastní text do předmětu e-mailové zprávy klasifikované jako spam. Standardně "[SPAM]".

Přesouvat zprávy do spamové složky – po zapnutí této možnosti budou nevyžádané zprávy přesouvány do výchozí složky s nevyžádanou poštou a naopak, zprávy přehodnocené jako NENÍ SPAM budou přesouvány do složky s doručenou poštou. Klikem pravým tlačítkem myši na e-mail a výběrem ESET Endpoint Security z kontextového menu můžete rovněž vybrat, jaké povahy pošta je.

Použít tuto složku – vyberte tuto možnost, pokud chcete spam přesouvat do jiné, než předefinované složky.

Označit SPAM zprávy jako přečtené – nevyžádanou zprávu označí jako přečtenou, což vám umožní koncentrovat pozornost na legitimní doručené zprávy.

Přehodnocené zprávy označit jako nepřečtené – zprávy, které byly dříve označeny jako spam, budou po novém vyhodnocení jako legitimní označeny jako nepřečtené.

Zapisovat skóre antispamové ochrany do protokolu – antispamové jádro ESET Endpoint Security přiřazuje každé zkontrolované zprávě skóre. Zpráva je zároveň zaznamenána do protokolu antispamu, který je dostupný v hlavním okně ESET Endpoint Security na záložce Nástroje > Protokoly > Antispamová ochrana.

Nezapisovat sloupec Skóre bude v protokolu antispamové ochrany prázdný.

Zapisovat pouze pro přehodnocené zprávy a zprávy označené jako SPAM vyberte tuto možnost, pokud chcete zapisovat spam skóre pouze pro zprávy označené jako SPAM.

Zapisovat pro všechny zprávy všechny zprávy budou mít zaznamenáno spam skóre.

note

Poznámka

Po kliknutí pravým tlačítkem na zprávu umístěnou ve složce spam můžete z kontextového menu vybrat možnost Přehodnotit vybrané zprávy jako NENÍ spam. Poté bude zpráva přesunuta do složky s doručenou poštou. Podobným způsobem můžete přesunout zprávu v doručené poště mezi SPAM vybráním možnosti Přehodnotit vybrané zprávy jako SPAM.

note

Poznámka

ESET Endpoint Security podporuje antispamovou ochranu pro aplikace Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail a Windows Live Mail.