Seznamy adres

Antispamová ochrana produktu ESET Endpoint Security umožňuje nastavit různé parametry pro práci se seznamem adres.

Seznamy adres

Používat uživatelské seznamy adres – povolí uživatelům možnost vytvoření vlastního seznamu adres v jejich poštovním klientovi.

Používat globální seznamy adres – povolí na tomto zařízení používání globálního adresáře sdíleného všemi uživateli e-mailové služby. Globální seznam adres (GAL) obsahuje informace o všech e-mailových adresách, skupinách a zdrojích.

Uživatelský seznam důvěryhodných adres – seznam e-mailových adres, které považujete za důvěryhodné a chcete z nich vždy dostávat e-maily.

Uživatelský seznam spamových adres – seznam e-mailových adres, které nepovažujete za důvěryhodné a nechcete z nich vždy dostávat e-maily.

Uživatelský seznam výjimek – seznam e-mailových adres, které jsou považovány za zdroj spamu. Pro více informací přejděte do kapitoly seznam výjimek.

Globální seznam důvěryhodných/spamových adres a výjimek – tyto seznamy adres se aplikují jako globální antispamové politiky produktu ESET Endpoint Security na všechny uživatele tohoto zařízení. Tyto seznamy můžete aplikovat vzdáleně prostřednictvím ESMC/ESET PROTECT Cloud politiky.

Automaticky přidávat do seznamu důvěryhodných adres

Přidávat adresy z adresáře – mezi důvěryhodné adresy budou přidány existující kontakty ze seznamu adres.

Přidávat adresy příjemců z odesílaných zpráv – mezi důvěryhodné adresy budou přidány všechny adresy příjemců, kterým byla zaslána zpráva.

Přidávat adresy odesílatelů ze zpráv klasifikovaných jako NENÍ SPAM – mezi důvěryhodné adresy budou přidány adresy odesílatelů zpráv, které byly přehodnocené jako NE SPAM.

Automatické přidávání do uživatelského seznamu výjimek

Přidávat adresy z vlastních účtů – umožní přidání e-mailových adres z poštovního klienta do seznamu výjimek.