Detekce škodlivého kódu

Možnosti pro konfiguraci parametrů detekce škodlivého kódu při volitelné kontrole počítače naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu. K dispozici jsou následující možnosti:

Profil kontroly – určuje název profilu, jehož nastavení se použijí při volitelné kontrole počítače.
Nový profil můžete vytvořit po kliknutí na tlačítko Změnit na řádku Seznam profilů. Pro více informací o přejděte do kapitoly Profily kontroly.

Volitelná ochrana s využitím strojového učení – více informací naleznete v kapitole Detekční jádro (ve verzi 7.2 a novější).

Cíle kontroly – pokud chcete kontrolovat pouze konkrétní cíl, můžete po kliknutí na tlačítko Změnit na řádku Cíle kontroly definovat cíle výběrem ze stromové struktury nebo ručním zadání cesty k souborům/složkám. Pro více informací o přejděte do kapitoly Cíle kontroly.

Parametry skenovacího jádra ThreatSense – detailnější nastavení kontroly, jako např. typy souborů, které si přejete kontrolovat, metody detekce a jiné. Dostupné možnosti zobrazíte po kliknutí na tuto záložku.