Výměnná média

ESET Endpoint Security dokáže automaticky kontrolovat výměnná média (CD, DVD, USB aj.) po jejich připojení/vložení do počítače. Tuto funkci můžete využít, pokud jako správce počítače chcete zabránit uživatelům v používání škodlivého obsahu na výměnných médií.

Když připojíte výměnné médium, a v ESET Endpoint Security je nastaveno Zobrazit možnosti kontroly, zobrazí se dialogové okno s nabídkou následujících akcí:

AMON

Možnosti tohoto dialogu:

Zkontrolovat nyní – spustí se ruční kontrola výměnného média.

Zkontrolovat později – kontrola výměnného média bude odložena.

Nastavení – otevře sekci Rozšířená nastavení.

Vždy použít vybranou možnost – pokud vyberete toto pole, při příštím připojení výměnného média se provede stejná akce.

Kromě toho Správa zařízení ESET Endpoint Security disponuje pokročilými funkcemi, které vám umožňují definovat pravidla pro zacházení s externími zařízeními připojovanými k vašemu počítači. Více informací naleznete v kapitole Správa zařízení.

ESET Endpoint Security ve verzi 7.2 a novější

Pro konfiguraci kontroly výměnných médií si otevřete Rozšířená nastavení (F5) a přejděte do sekce Uživatelské rozhraní > Upozornění a informační okna > Interaktivní upozornění a klikněte na Změnit na řádku Seznam interaktivních upozornění. Následně nastavte položku Detekováno nové zařízení.

Pokud není aktivní možnost Dotázat se uživatele, vyberte akci, která se provede automaticky po připojení výměnného média k počítači:

Nekontrolovat – neprovede se žádná akce a upozornění Nalezeno nové nařízení se nezobrazí.

Automaticky zkontrolovat médium – po vložení média se automaticky spustí kontrola jeho obsahu.

Zobrazit možnosti kontroly – po kliknutí se přesunete v nastavení do sekce Interaktivní upozornění.

ESET Endpoint Security ve verzi 7.1 a starší

K přístupu do nastavení kontroly výměnných médií otevřete Rozšířená nastavení (F5) > Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Výměnná média.

Akce po vložení vyměnitelného média – Vyberte výchozí akci, která bude provedena po vložení vyměnitelného média do počítače (CD/DVD/USB). Po vložení vyměnitelného média do počítače vyberte požadovanou akci:

Nekontrolovat – neprovede se žádná akce a upozornění Nalezeno nové nařízení se nezobrazí.

Automaticky zkontrolovat médium – po vložení média se automaticky spustí kontrola jeho obsahu.

Zobrazit možnosti kontroly – otevře možnost Nastavení výměnných médií.