Přidání nebo úprava výjimek na procesy

Kliknutím na tlačítko Přidat můžete v tomto dialogovém okně vytvořit v detekčním jádře výjimku na činnost procesu. Vyloučení procesů pomáhá minimalizovat riziko potenciálních konfliktů a zvyšuje výkon vyloučených aplikací, což má pozitivní vliv na celkový výkon a stabilitu operačního systému. Vyloučení procesu / aplikace znamená vytvoření výjimky na spustitelný soubor (.exe).

example

Příklad

Kliknutím na … vyberte cestu k aplikaci (například C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). Nezadávejte název aplikace.
Po přidání .exe souboru na seznam výjimek přestane ESET Endpoint Security monitorovat aktivity tohoto procesu a nebude kontrolovat souborové operace prováděné tímto procesem.

important

Důležité

Pokud pro výběr procesu nevyužijete průzkumníka, zadejte absolutní cestu k procesu manuálně. V opačném případě nebude výjimka fungovat korektně a HIPS může generovat chyby.

Kliknutím na Změnit můžete upravit existující výjimku, případně ji z výjimekOdstranit.