Vyloučené procesy

Pomocí této funkce vyloučíte z rezidentní ochrany činnost konkrétních procesů. V případě obnovy dedikovaných serverů (aplikačních, souborových, ...) ze zálohy do funkčního stavu hraje kritickou roli čas. Protože pro zvýšení rychlosti zálohování, zajištění integrity dat a dostupnosti služeb jsou některé techniky zálohovacích řešení v konfliktu s antivirovou ochranou souborového systému, bývá jediným řešením pro zabránění konfliktu deaktivace bezpečnostního řešení. Ke stejným problémům může dojít také při pokusu o živou migraci virtuálních strojů. Vyloučením činnosti konkrétních procesů (například zálohovacího agenta) z kontroly je veškerá jejich činnost ignorována a považována za důvěryhodnou, čímž je minimalizován vliv na celý průběh operace (například zálohování). Při vytváření výjimek však buďte obezřetní, při přístupu zálohovacího agenta k infikovanému souboru nedojde k detekci hrozby. Z tohoto důvodu je možné výjimky vytvářet pouze z rezidentní ochrany souborového systému.

Prostřednictvím těchto výjimek můžete minimalizovat možné konflikty a zvýšit výkon vyloučených aplikací, což povede ke zvýšení celkového výkonu operačního systému a jeho stabilitě. Výjimky na proces/aplikaci je možné vytvářet na spustitelné soubory (.exe).

Spustitelný soubor můžete na seznam výjimek přidat v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu v sekci Detekční jádro > Rezidentní ochrana souborového systému > Vyloučené procesy.

Tato funkce byla navržena pro vytvoření výjimek na zálohovací nástroje. Vyloučením zálohovacích nástrojů z kontroly nemá pouze vliv na stabilitu systému, ale také rychlost zálohování.

example

Příklad

Kliknutím na Změnit si otevřete správce Výjimek, kde pomocí tlačítka Přidat a použitím průzkumníka vyberete spustitelný soubor (například Backup-tool.exe), který chcete vyloučit z kontroly.
Po přidání .exe souboru na seznam výjimek přestane ESET Endpoint Security monitorovat aktivity tohoto procesu a nebude kontrolovat souborové operace prováděné tímto procesem.

important

Důležité

Pokud pro výběr procesu nevyužijete průzkumníka, zadejte absolutní cestu k procesu manuálně. V opačném případě nebude výjimka fungovat korektně a HIPS může generovat chyby.

Kliknutím na Změnit můžete upravit existující výjimku, případně ji z výjimekOdstranit.

note

Poznámka

Pro vyloučené procesy se vytvoří výjimka pouze v rezidentní ochraně souborového systému. Pokud například vyloučíte spustitelný soubor internetového prohlížeče, soubory stahované z internetu budou nadále kontrolovány ochranou přístupu na web. Tím je zajištěno, že hrozba, která se snaží dostat do počítače touto cestou, bude detekována. Jedná se pouze o příklad, z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme vytvářet výjimku na internetový prohlížeč.