Přístup k nastavení

Správné nastavení produktu ESET Endpoint Security je velmi důležité pro zachování celkové bezpečnosti systému. Jeho neoprávněná změna může vést ke snížení zabezpečení systému a ztrátě dat. Pro zabránění neautorizovaných změn v konfiguraci ESET Endpoint Security můžete

Spravované prostředí

Administrátor může vytvořit politiku, a na spravovaných počítačích hromadně nastavit heslo pro ochranu nastavení produktu ESET Endpoint Security. Pro vytvoření politiky postupuje podle kroků uvedených v kapitoleOchrana produktu heslem.

Nespravované prostředí

Pro ochranu nastavení heslem přejděte v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) do sekce Uživatelské rozhraní > Přístup k nastavení).

CONFIG_PASSWORD

Chránit nastavení heslem – zamkne/odemkne nastavení programu. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno pro zadání hesla.

Pro nastavení změnu stávajícího hesla klikněte na Nastavit heslo.

Vyžadovat oprávnění administrátora také pro uživatele s omezeným oprávněním – pokud přihlášený uživatel nemá administrátorská práva, pak při pokusu o změnu některých nastavení bude vyžadováno přihlášení administrátora (podobně jako je tomu ve Windows Vista a vyšších při zapnutém UAC). Taková změna zahrnuje vypnutí modulů ochrany nebo firewallu.

Dostupné pouze ve Windows XP:

Vyžadovat oprávnění administrátora (systém bez UAC) – po aktivování této možnosti bude ESET Endpoint Security vyžadovat zadání administrátorských přihlašovacích údajů.