Interval ověření licence

ESET Endpoint Security se automaticky připojuje k serverů ESET. Ve výchozím nastavení je Interval ověření nastaven na Automaticky, a produkt komunikuje s licenčními servery ESET několikrát za hodinu. V případě potřeby můžete změnou nastavení na Omezeně snížit množství přenášených dat. Mějte na paměti, že produkt se následně k licenčním serverům připojí jednou za den, případně po restartování počítače.

important

Důležité

Pokud nastavíte Interval ověření na Omezeně, všechny změny související s licencí provedené na portále ESET Business Account / ESET MSP Administrator se mohou v produktu ESET Endpoint Security projevit až po uplynutí jednoho dne.