Filtrování protokolů

Antivirovou ochranu aplikačních protokolů zajišťuje skenovací jádro ThreatSense, které obsahuje všechny pokročilé metody detekce škodlivého kódu. Filtrování protokolů pracuje zcela nezávisle na použitém internetovém prohlížeči, nebo poštovním klientovi. Pro úpravu nastavení kontroly šifrované komunikace (SSL) přejděte do Rozšířeného nastavení (F5) > Web a mail > SSL/TLS.

Zapnout kontrolu obsahu aplikačních protokolů – pokud tuto možnost vypnete, některé moduly ESET Endpoint Security, které závisí na této funkci (například Ochrana přístupu na web, Ochrana poštovních klientů, Anti-Phishing, Filtrování obsahu webu), nebudou fungovat.

Vyloučené aplikace – umožňuje vyloučit konkrétní aplikaci z filtrování protokolů. To může být užitečné při řešení problémů.

Vyloučené IP adresy – umožňuje vyloučit konkrétní adresu z filtrování protokolů. To může být užitečné při řešení problémů

example

Příklad vyloučené IP adresy

Adresa IPv4 a masky:

192.168.0.10 – IP adresa samostatného počítače, pro který má pravidlo platit.

192.168.0.1192.168.0.99 – Počáteční a konečná adresa IP adresa k určení rozsahu IP (u několika počítačů), pro které se má pravidlo použít.

Podsíť (skupina počítačů) definovaná pomocí adresy IP a masky. Např.: 255.255.255.0 je maska podsítě pro prefix 192.168.1.0/24, což znamená rozsah adres od 192.168.1.1 do 192.168.1.254.

Adresa IPv6 a masky:

2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5 – IP adresa samostatného počítače, pro který má pravidlo platit.

2002:c0a8:6301:1::1/64 – Adresa IPv6 s prefixem o délce 64 bitů, to znamená od 2002:c0a8:6301:0001:0000:0000:0000:0000 do 2002:c0a8:6301:0001:ffff:ffff:ffff:ffff