Profily přiřazené síťovým adaptérům

Přepínáním profilů můžete rychle měnit chování firewallu. Vlastní pravidla mohou být platná pouze pro některé profily. Všechny síťové adaptéry v počítači se automaticky zobrazí v dialogovém okně Síťové adaptéry.

Sloupce

Názevnázev síťového adaptéru.

Výchozí profil firewallu – pokud se připojíte k síti, která nemá definovaný profil, nebo síťový adaptér nemá nastaven profil, použije se výchozí profil.

Preferovaný síťový profil – tento profil se použije při připojení síťového adaptéru k definované síti. Pokud není nakonfigurován profil nebo není řečeno jinak v konfiguraci síťového adaptéru, použije se výchozí globální profil.

Ovládací prvky

Přidat – klikněte pro přidání nového síťového adaptéru.

Změnitklikněte pro úpravu již existujícího síťového adaptéru.

Odstranit – vyberte síťový adaptér, který chcete odstranit a klikněte na toto tlačítko.

OK/Zrušit – klikněte na tlačítko OK pro uložení změn, v opačném případě klikněte na tlačítko Zrušit.