Aplikace vyloučené z detekce změn aplikací

Firewall produktu ESET Endpoint Security detekuje změny aplikací, pro které existuje pravidlo. Pro více informací přejděte do kapitoly Detekce změn aplikací.

Pokud nechcete aby konkrétní aplikace, pro kterou existuje pravidlo ve firewallu, byla sledována, můžete ji z monitorování vyloučit.

Přidat – přidá aplikaci do seznamu.

Změnit – upraví existující aplikaci.

Odstranit – odebere vybranou aplikaci ze seznamu.