Detekce změn aplikací

Tato funkce kontroluje aplikace a zobrazuje oznámení ve chvíli, kdy změněná aplikace, pro kterou existuje pravidlo ve firewallu, navazuje komunikaci. To je užitečné pro zabránění tomu, aby pravidlo vytvořené pro konkrétní aplikaci se použilo na aplikaci, která změnila svůj zdrojový kód. V takovém případě by byla aplikaci ovlivněné škodlivým kódem povolena komunikace, ačkoli to není žádoucí.

Prosím, mějte na paměti, že tato funkce není určena pro detekci změn všech aplikací. Cílem této funkce je zabránit zneužití existujících pravidel firewallu, proto jsou monitorovány pouze aplikace, pro které existují pravidla.

Kontrolovat změnu aplikací – pokud je tato možnost aktivní, program bude sledovat, zda se daná aplikace změnila (aktualizovala, infikovala, jinak změnila). Hlášení o změně aplikace se zobrazí při pokusu aplikace o navázání komunikace.

Povolit změnu podepsaných (důvěryhodných) aplikací – po aktivování této možnosti nebudete informováni o změně aplikací, které jsou podepsány stejným platným podpisem (před i po modifikaci).

Seznam aplikací vyloučených z kontroly – pomocí tohoto filtru můžete definovat aplikace na jejichž změnu nechcete být upozorněni.