Prvky uživatelského rozhraní

ESET Endpoint Security umožňuje přizpůsobit nastavení pracovního prostředí programu vašim potřebám. Tyto možnosti jsou dostupné v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Uživatelské rozhraní > Prvky uživatelského rozhraní.

V sekci Prvky uživatelského rozhraní můžete přizpůsobit, jaké grafické prvky programu se zobrazí. V rozbalovacím menu Režim spuštění jsou k dispozici následující režimy:

Úplný – zobrazí se úplné grafické rozhraní,

Minimální – grafické rozhraní běží, ale uživateli jsou zobrazována pouze oznámení,

Ruční – grafické rozhraní se nespustí automaticky, ale může jej kdykoli spustit jakýkoli uživatel,

Tichý – uživateli se nezobrazí žádná oznámení ani upozornění. Grafické rozhraní může spustit pouze administrátor. Tichý režim můžete použít ve spravovaných prostředích nebo v případě, kdy grafické rozhraní zpomaluj běh počítače nebo způsobuje jiné problémy.

note

Poznámka

Po aktivaci tichého režimu a restartování počítače se uživateli budou zobrazovat pouze oznámení. Pro obnovení grafického rozhraní klikněte na Start > Všechny programy > ESET > ESET Endpoint Security a spusťte aplikaci jako administrátor. Případně můžete režim zobrazení změnit prostřednictvím ESET Security Management Center.

Pomocí možnosti Zobrazit úvodní obrázek při startu můžete zapnout nebo vypnout zobrazování úvodního obrázku při spouštění ESET Endpoint Security.

Pokud chcete, aby ESET Endpoint Security přehrával zvuky při důležitých událostech (například při detekci hrozby či dokončené kontrole), zapněte možnost Používat zvuková upozornění.

Integrovat do kontextového menu – integruje ovládací prvky ESET Endpoint Security do kontextového menu.

Stavy aplikace

Stavy aplikace – po kliknutí na Změnit můžete zapnout nebo vypnout zobrazování stavů aplikace v hlavním okně na záložce Stav ochrany.

Informace o licenci

Zobrazit informace o licenci – pokud deaktivujete tuto možnost, na záložce Stav ochrany a Nápověda podpora se nezobrazí informace o licenci.

Zobrazit informace o licenci a upozornění – pokud deaktivujete tuto možnost, upozornění se zobrazí pouze v případě, kdy se blíží konec platnosti licence/licence vypršela.

note

Poznámka

Možnosti týkající se zobrazování informací o licenci nejsou dostupné, pokud je ESET Endpoint Security aktivován prostřednictvím MSP licence.

CONFIG_ENVIRONMENT