Ochrana dokumentů

Modul ochrany dokumentů zajišťuje kontrolu dokumentů Microsoft Office před jejich otevřením a také kontroluje automaticky stahované soubory pomocí Internet Explorer, jako například prvky Microsoft Microsoft ActiveX. Tento modul přidává další bezpečnostní vrstvu do rezidentní ochrany a může být deaktivován pro zvýšení výkonu systému, na kterém neotevíráte velké množství dokumentů Microsoft Office.

Zapnutím ochrany dokumentů aktivujete systém jejich ochrany. Tuto možnost naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupné po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Ochrana dokumentů. Zde klikněte na přepínač Integrace do systému.

note

Poznámka

Tento modul pracuje pouze s aplikacemi, které podporují rozhraní Microsoft Antivirus API (například Microsoft Office 2000 a novější nebo Microsoft Internet Explorer 5.0 a novější).