Stavy aplikace

Pro přizpůsobení zobrazovaných stavů v hlavním okně produktu ESET Endpoint Security přejděte v Rozšířeném nastavení do sekce Uživatelské rozhraní > Prvky uživatelského rozhraní > Stavy aplikace.

CONFIG_APPLICATION_STATUS

V tomto dialogovém okně můžete aktivovat nebo deaktivovat upozornění na konkrétní stavy aplikace. Například můžete deaktivovat upozornění na pozastavenou antivirovou a antispywarovou ochranu nebo zapnutý Prezentační režim. Mezi sledované stavy aplikace patří také, zda je produkt aktivní, zda nevypršela platnost licence, atp. Prostřednictvím politik můžete například potlačit zobrazování informací uživateli a ponechat jejich zasílání pouze do ESET Security Management Center.