Nastavení proxy serveru

V takovém případě musí být proxy server správně zadán v nastavení programu, jinak by mohlo dojít k potížím se stahováním aktualizací. Nastavení proxy serveru je možné v ESET Endpoint Security definovat na dvou odlišných místech v rámci Rozšířeného nastavení.

V prvním případě můžete konfigurovat proxy server v sekci Rozšířená nastavení (F5) > Nástroje > Proxy server a nastavit proxy globálně pro celý produkt ESET Endpoint Security. Nastavení budou používat všechny moduly vyžadující přístup k internetu.

Pro nastavení proxy serveru na této úrovni vyberte možnost Používat proxy server a následně zadejte adresu proxy serveru do pole Proxy server a číslo portu do pole Port.

V případě, že komunikace s proxy serverem vyžaduje autentifikaci, je potřeba také zaškrtnout pole Proxy server vyžaduje autorizaci a zadat patřičné údaje do polí Uživatelské jméno a Heslo. Pro získání automatického nastavení proxy serveru můžete kliknout na tlačítko Vyhledat. Tímto se přenese nastavení z programu Internet Explorer nebo Google Chrome.

note

Poznámka

Tímto způsobem není možné získat autentifikační údaje (uživatelské jméno a heslo). Pokud jsou pro přístup k proxy serveru vyžadovány, musíte je zadat ručně.

Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server – Je-li ESET Endpoint Security nastaven pro připojení přes proxy server, ale ten není v dosahu, pokusí se automaticky o připojení k aktualizačním serverům ESET bez použití proxy.

V druhém případě se nastavení proxy serveru nachází v Rozšířeném nastavení na záložce Aktualizace > Profily > Aktualizace > Možnosti připojení). Toto nastavení je platné pro konkrétní profil aktualizace a je vhodné jej použít, pokud se jedná o přenosný počítač, který se aktualizuje z různých míst. Bližší popis nastavení naleznete v kapitole Pokročilé nastavení aktualizace.

PROXY_SERVER