Podezřelá stránka

Vyberte z rozbalovacího menu Co je špatného na této stránce odpovídající možnost:

Infikovaná – webová stránka obsahuje viry nebo jiný škodlivý kód,

Phishing – často využíván pro získání citlivých jako jsou číslo bankovních účtů, PIN kódy a další citlivé informace. Více informací o tomto typu útoku naleznete ve slovníku pojmů,

Scam – podvodné webové stránky vytvořené za účelem rychlého zisku,

Vyberte možnost Ostatní, pokud žádná z výše uvedených neodpovídá obsahu stránky.

Poznámky a doplňující informace – zadáním dalších informací a popisu pomůžete při analyzování podezřelé stránky.